PDA

Zobacz pełną wersję : Jak ustawić parametry prezentacji artykułów i innych pozycji treści?zwiastun
28-09-2008, 14:20
W Joomla 1.5 parametry artykułów, takie jak Pokaż tytuł, Pokaż nazwę autora i inne, mogą być ustawiane w trzech miejscach:
indywidualnie dla każdego artykułu w jego edytorze (strona Artykuły -> Wszystkie artykuły -> [nazwa artykułu] -> Zmień)
lokalnie dla artykułów udostępnianych przez pozycję menu w jej edytorze (strona Menu -> [nazwa menu] -> [nazwa odnośnika] -> Zmień
globalnie dla wszystkich artykułów, korzystając z narzędzia Preferencje (Artykuły -> Wszystkie artykuły -> [przybornik] -> Preferencje)Standardowo w parametrach artykułów i pozycji menu ustawiona jest opcja Globalnie [Use Global]. Jeśli w parametrach konkretnego artykułu zmienimy ustawienia na inne, zwykle Pokaż lub Ukryj, będą one miały znaczenie decydujące. Jeśli zmienimy ustawienia w parametrach pozycji menu, będą one ważniejsze od ustawień globalnych, ale nie będą ważniejsze od ustawień indywidualnych, o ile zostały one zmienione. Tak więc:
ustawienie parametru artykułu inne niż Globalnie zawsze decyduje o sposobie prezentacji,
ustawienie parametru pozycji menu inne niż Globalnie decyduje o sposobie prezentacji wszystkich artykułów, w których pozostawiono ustawienia globalne,
globalne ustawienie parametru decyduje o sposobie prezentacji tylko wówczas, gdy w ustawieniach artykułu i w ustawieniach pozycji menu pozostawiono ustawienie Globalnie.Inaczej rzecz ujmując, konfigurowane w trzech miejscach parametry współdziałają według następujących zasad ważności:
Najpierw sprawdzane są ustawienia w sekcji Parametry: rozszerzone na stronie Artykuły - wszystkie Utwórz/Zmień. Jeśli zostanie tu wybrane ustawienie Tak lub Pokaż albo Nie lub Ukryj, to system dostosowuje wyświetlanie pozycji do tego ustawienia i nie sprawdza następnych ustawień,
Jeśli natomiast wybrane jest ustawienie Globalnie, to system sprawdza ustawienie dokonane w sekcji Parametry: komponent na stronie Typ pozycji menu. Jeśli zostanie tu wybrane ustawienie Tak lub Pokaż albo Nie lub Ukryj, to system dostosowuje wyświetlanie pozycji do tego ustawienia i nie sprawdza kolejnej możliwości.
Jeśli w obu przypadkach wybrano ustawienie Globalnie, stosowana jest reguła ustanowiona na stronie Artykuły - wszystkie/Preferencje.Taka sama hierarchia ważności została zachowana w przypadku wszystkich innych treści - kontaktów, kanałów informacyjnych czy zakładek.