PDA

Zobacz pełną wersję : Jak dodać tytuł artykułu do odnośnika Czytaj więcej?zwiastun
11-10-2008, 20:34
W Joomla 1.5 dysponujesz możliwością zastąpienia standardowych widoków własnymi rozwiązaniami (template overrides). Skrypty definiując własne szablony umieszczamy w katalogu swojego szablonu, w specjalnie utworzonym folderze nazwanym /html. Sprawdź, czy masz taki katalog. Jeśli go nie masz, postępuj według procedury opisanej poniżej. Jeśli masz - dostosuj tę procedurę do swojej sytuacji.
Utwórz w katalogu swojego szablonu podkatalog /html.
W podkatalogu /html utwórz katalog /com_content.
W podkatalogu /com_content utwórz folder /category, /homepage, /section.
Przekopuj do odpowiednich katalogów w katalogu /html pliki widoków z macierzystych katalogów Joomla:
plik (joomla)/components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php do (twoj_szablon)/html/com_content/category/blog_item.php
plik (joomla)/components/com_content/views/homepage/tmpl/default_item.php do (twoj_szablon)/html/com_content/frontpage/default_item.php
plik (joomla)/components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php do (twoj_szablon)/html/com_content/section/blog_item.php
Otwórz w ulubionym każdy z przekopiowanych skryptów, znajdź pod koniec każdego z nich zacytowany poniżej fragment i dokonaj zmiany linii
echo JText::sprintf('Read more...'); na
echo JText::sprintf('Read more', $this->item->title);:


<a href="<?php echo $this->item->readmore_link; ?>" class="readon<?php echo $this->item->params->get('pageclass_sfx'); ?>">
<?php if ($this->item->readmore_register) :
echo JText::_('Register to read more...');
elseif ($readmore = $this->item->params->get('readmore')) :
echo $readmore;
else :
echo JText::sprintf('Read more...');
endif; ?></a>

Po zmianie fragment ten powinien wyglądać następująco:<a href="<?php echo $this->item->readmore_link; ?>" class="readon<?php echo $this->item->params->get('pageclass_sfx'); ?>">
<?php if ($this->item->readmore_register) :
echo JText::_('Register to read more...');
elseif ($readmore = $this->item->params->get('readmore')) :
echo $readmore;
else :
<source lang='php'>echo JText::sprintf('Read more', $this->item->title);
endif; ?></a>
Odnośnik Więcej: będzie teraz wyglądać tak: Więcej: (Tytuł artykułu)