PDA

Zobacz pełną wersję : Reinstalacja rdzennych komponentów Joomla 1.5 po usunięciuzwiastun
14-12-2008, 03:34
Niektóre z dodatkowych rdzennych komponentów Joomla! (Reklama, Spinacz RSS, Sondy oraz Zakładki można usunąć za pomocą instalatora (zaplecze, pozycja menu Rozszerzenia →Instalator → Komponenty ).
Pakiety instalacyjne rdzennych komponentów Joomla! nie istnieją - ich przygotowanie obciążałoby zespół utrzymania sporą ilością dodatkowej i niezbyt użytecznej pracy.
Przywrócenie rdzennych komponentów, niepotrzebnie usuniętych, jest oczywiście możliwe, wymaga posłużenia się FTP i PHPMyAdminem - programem obsługi bazy danych. Jeśli usuniesz jakiś komponent przypadkowo, wykonaj następujące kroki, by go zainstalować ponownie:
Pobierz i rozpakuj w jakimś katalogu tymczasowym swojego komputera pakiet instalacyjny aktualnej wersji Joomla 1.5
Zanim wykonasz kolejne czynności, sporządź kopię zapasową plików witryny i bazy danych
Skopiuj na serwer przez FTP skrypty komponentu obsługujące strony witryny i zaplecza (więcej informacji zobacz poniżej)
Odtwórz obsługujące komponent tabele bazy danych i wpisy w bazie danych Joomla! za pomocą phpMyAdmin (więcej informacji zobacz poniżej)Poniżej znajdziesz niezbędne informacje odnośnie ponownej instalacji każdego z rdzennych komponentów. Wszystkie mają ten sam format:
Nazwa polska i angielska
Katalogi i pliki do przesłania na serwer (ze skryptami obsługującymi strony witryny i administracyjne)
Zapytania SQL do wykonania w phpMyAdmin, aby odtworzyć tabele i wpisy w tabelach bazy danych.Uwaga: w zapytaniach przyjęto, że w bazie danych został zastosowany przedrostek jos_, jeśli w Twojej bazie zastosowany jest inny pzedrostek, zmień odpowiednio nazwy tabeli jos_components i innych (np. jos_pools, jos_poll_menu)

Reklamy - Banners

Skopiuj na serwer wszystkie wymienione poniżej pliki i foldery, zgodnie z podaną lokalizacją:
/administrator/components/com_banners/
/components/com_banners/Zaloguj się do swojej bazy danych i uruchom w phpMyAdmin poniższe zapytanie:


INSERT INTO `jos_components` VALUES (1, 'Banners', '', 0, 0, '', 'Banner Management',
'com_banners', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, 'track_impressions=0\ntrack_clicks=0\ntag_prefix=\ n\n', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (2, 'Banners', '', 0, 1, 'option=com_banners', 'Active Banners',
'com_banners', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, '', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (3, 'Clients', '', 0, 1, 'option=com_banners&c=client', 'Manage Clients',
'com_banners', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '', 1); Uwaga: Nie zmieniaj angielskich nazw. Ich polskie odpowiedniki znajdują się w pakiecie języka polskiego.

Spinacz RSS - News Feeds

Skopiuj na serwer wszystkie wymienione poniżej pliki i foldery, zgodnie z podaną lokalizacją:
/administrator/components/com_newsfeeds/
/components/com_newsfeeds/Zaloguj się do swojej bazy danych i uruchom w phpMyAdmin poniższe zapytanie:

INSERT INTO `jos_components` VALUES (11, 'News Feeds', 'option=com_newsfeeds', 0, 0, '', 'News Feeds Management',
'com_newsfeeds', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (12, 'Feeds', '', 0, 11, 'option=com_newsfeeds', 'Manage News Feeds',
'com_newsfeeds', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, 'show_headings=1\nshow_name=1\nshow_articles=1
\nshow_link=1\nshow_cat_description=1\nshow_cat_it ems=1\nshow_feed_image=1\nshow_feed_description=1
\nshow_item_description=1\nfeed_word_count=0\n\n', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (13, 'Categories', '', 0, 11, 'option=com_categories&section=com_newsfeeds',
'Manage Categories', '', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '', 1); Uwaga: Nie zmieniaj angielskich nazw. Ich polskie odpowiedniki znajdują się w pakiecie języka polskiego.

Sondy - Polls

Skopiuj na serwer wszystkie wymienione poniżej pliki i foldery, zgodnie z podaną lokalizacją:
/administrator/components/com_poll/
/components/com_poll/Zaloguj się do swojej bazy danych i uruchom w phpMyAdmin poniższe zapytanie:

INSERT INTO `jos_components` VALUES (10, 'Polls', 'option=com_poll', 0, 0, 'option=com_poll',
'Manage Polls', 'com_poll', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '', 1); Uwaga: Nie zmieniaj angielskich nazw. Ich polskie odpowiedniki znajdują się w pakiecie języka polskiego.
Aby odtworzyć wszystkie cztery tabele wraz z przykładowymi danymi, wykonaj poniższe zapytania:

DROP TABLE IF EXISTS `jos_polls`;
CREATE TABLE `jos_polls` (
`id` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`alias` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`voters` int(9) NOT NULL DEFAULT '0',
`checked_out` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`checked_out_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
`access` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`lag` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=15 ;

INSERT INTO `jos_polls` VALUES (14, 'Do czego używasz Joomla!?', 'do-czego-uzywasz-joomla',
11, 0, '0000-00-00 00:00:00', 1, 0, 86400);

DROP TABLE IF EXISTS `jos_poll_data`;
CREATE TABLE `jos_poll_data` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`pollid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`text` text NOT NULL,
`hits` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `pollid` (`pollid`,`text`(1))
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=13 ;

INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(1, 14, 'Serwis społeczności', 2);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(2, 14, 'Witryna firmowa', 3);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(3, 14, 'eCommerce', 1);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(4, 14, 'Blog', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(5, 14, 'Intranet', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(6, 14, 'Galerię grafiki', 2);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(7, 14, 'Wszystkie powyżej!', 3);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(8, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(9, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(10, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(11, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES(12, 14, '', 0);


DROP TABLE IF EXISTS `jos_poll_date`;
CREATE TABLE `jos_poll_date` (
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`vote_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`poll_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `poll_id` (`poll_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=12 ;

INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(1, '2006-10-09 13:01:58', 1, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(2, '2006-10-10 15:19:43', 7, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(3, '2006-10-11 11:08:16', 7, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(4, '2006-10-11 15:02:26', 2, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(5, '2006-10-11 15:43:03', 7, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(6, '2006-10-11 15:43:38', 7, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(7, '2006-10-12 00:51:13', 2, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(8, '2007-05-10 19:12:29', 3, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(9, '2007-05-14 14:18:00', 6, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(10, '2007-06-10 15:20:29', 6, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES(11, '2007-07-03 12:37:53', 2, 14);

DROP TABLE IF EXISTS `jos_poll_menu`;
CREATE TABLE `jos_poll_menu` (
`pollid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`menuid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`pollid`,`menuid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; Uwaga: Instalator Joomla! nie usuwa z bazy danych tabel rdzennych komponentów. W instrukcjach odtwarzających dane komponentu Sondy można pominąć części tworzące tabele.

Zakładki - Web Links

Skopiuj na serwer wszystkie wymienione poniżej pliki i foldery, zgodnie z podaną lokalizacją:
/administrator/components/com_weblinks/
/components/com_weblinks/Zaloguj się do swojej bazy danych i uruchom w phpMyAdmin poniższe zapytanie:

INSERT INTO `jos_components` VALUES (4, 'Web Links', 'option=com_weblinks', 0, 0, '',
'Manage Weblinks', 'com_weblinks', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, 'show_comp_description=1\ncomp_description=\nshow_ link_hits=1
\nshow_link_description=1\nshow_other_cats=1
\nshow_headings=1\nshow_page_title=1\nlink_target= 0\nlink_icons=\n\n', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (5, 'Links', '', 0, 4, 'option=com_weblinks',
'View existing weblinks', 'com_weblinks', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, '', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (6, 'Categories', '', 0, 4, 'option=com_categories&section=com_weblinks',
'Manage weblink categories', '', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '', 1); Uwaga: Nie zmieniaj angielskich nazw. Ich polskie odpowiedniki znajdują się w pakiecie języka polskiego.

1mario
03-08-2009, 11:20
Zrobiłem według opisu i w adminie wyskakuje mi :
Błąd

zapytanie SQL:
INSERT INTO `mos_components`
VALUES ( 1, 'Banners', '', 0, 0, '', 'Banner Management', 'com_banners', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, 'track_impressions=0\ntrack_clicks=0\ntag_prefix=\ n\n', 1 ) ;


MySQL zwrócił komunikat: https://mysql.integrum.lub.pl//themes/original/img/b_help.png (http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/error-returns.html)
#1136 - Column count doesn't match value count at row 1

Nie wiem o co chodzi sql to nie mój konik, proszę o pomoc. Z góry dziękuję