PDA

Zobacz pełną wersję : sh404 + błędna generacja URL w menu (losowo)mjmartino
06-01-2009, 10:01
Witam.
Mam powazny problem z sh404 po instalacji i wstępnej konfiguracji oraz generacji przyjaznych adresów url, pokrzaczył linki wychące z menu
Przykład:
http://www.site.pl/index.php/kontakt/component/kontakt/component/audycje/components/com_fireboard/template/default/images/polish/emoticons/Forum/

a link prawidłowy powinien wygladać
http://www.site.pl/forum/

Mało tego czasem podlinkowywuje mi w menu inny link w sensie wygladajacy:
http://www.site.pl/index.php/kontakt/component/kontakt/component/Forum

heh.. po deinstalacji sh404 joomla dalej uparcie generuje mi błedne linki w menu ;/
stworzenie nowego menu nie pomogło
przeczyszenie cache joomli / przegladarki również...
Przed instalacja sh404 przyjazne adresy działały bez zarzutu..

hosting:
nazwa.pl

informacje o systmie:

PHP uruchomione w: Linux server 2.6.18.8 #1 SMP Thu Dec 11 17:19:40 CET 2008 i686
Wersja bazy danych: 5.0.67-log
Metoda porównywania bazy danych: utf8_general_ci
Wersja PHP: 5.2.6
Serwer WWW: Apache/2
PHP działa na: cgi-fcgi
Wersja Joomla!: Joomla! 1.5.7 Production/Stable [ Wovusani ] 9-September-2008Witam.

z configa joomli:

$sef '1'
$sef_rewrite '1'
$sef_suffix '1'

z confgia sh404 wer. 1.0.16_Beta - build_222:

// config.sef.php : configuration file for sh404SEF for Joomla 1.5.x
// 1.0.16_Beta - build_222 - Joomla 1.5.x - <a href="http://extensions.siliana.com/">extensions.Siliana.com</a>
// saved at: 2009-01-05 16:49:32

if (!defined('_JEXEC')) die('Direct Access to this location is not allowed.');

$version = "1.0.16_Beta - build_222 - Joomla 1.5.x - <a href=\"http://extensions.siliana.com/\">extensions.Siliana.com</a>";
$Enabled = "1";
$replacement = "-";
$pagerep = "-";
$stripthese = ",|~|!|@|%|^|(|)|<|>|:|;|{|}|[|]|&|`|„|‹|’|‘|“|”|•|›|«|´|»|°";
$shReplacements = "*|S, Œ|O, Ž|Z, š|s, œ|oe, ž|z, Ÿ|Y, ¥|Y, µ|u, À|A, Á|A, Â|A, Ã|A, Ä|A, Å|A, Æ|A, Ç|C, È|E, É|E, Ê|E, Ë|E, Ì|I, Í|I, Î|I, Ï|I, Ð|D, Ñ|N, Ò|O, Ó|O, Ô|O, Õ|O, Ö|O, Ø|O, Ù|U, Ú|U, Û|U, Ü|U, Ý|Y, ß|s, *|a, á|a, â|a, ã|a, ä|a, å|a, æ|a, ç|c, è|e, é|e, ê|e, ë|e, ì|i, *|i, î|i, ï|i, ð|o, ñ|n, ò|o, ó|o, ô|o, õ|o, ö|o, ø|o, ù|u, ú|u, û|u, ü|u, ý|y, ÿ|y, ß|ss , ą|a, ć|c, ę|e, ł|l, ń|n, ó|o, ś|s, ź|z, ż|z, Ą|A, Ć|C, Ę|E, Ł|L, Ń|N, Ó|O, Ś|S, Ź|Z, Ż|Z";
$suffix = ".html";
$addFile = "";
$friendlytrim = "-|.";
$LowerCase = "0";
$ShowSection = "1";
$ShowCat = "1";
$UseAlias = "1";
$page404 = "0";
$predefined = array("frontpage","sh404sef");
$skip = array();
$nocache = array();
$shDoNotOverrideOwnSef = array();
$shLog404Errors = "1";
$shUseURLCache = "1";
$shMaxURLInCache = "10000";
$shTranslateURL = "1";
$shInsertLanguageCode = "1";
$notTranslateURLList = array();
$notInsertIsoCodeList = array();
$shInsertGlobalItemidIfNone = "0";
$shInsertTitleIfNoItemid = "0";
$shAlwaysInsertMenuTitle = "0";
$shAlwaysInsertItemid = "0";
$shDefaultMenuItemName = "";
$shAppendRemainingGETVars = true;
$shVmInsertShopName = "1";
$shInsertProductId = "0";
$shVmUseProductSKU = "0";
$shVmInsertManufacturerName = "0";
$shInsertManufacturerId = "0";
$shVMInsertCategories = "1";
$shVmAdditionalText = "1";
$shVmInsertFlypage = "1";
$shInsertCategoryId = "0";
$shInsertNumericalId = "0";
$shInsertNumericalIdCatList = array("1","3","38","31","29","25");
$shRedirectNonSefToSef = "1";
$shRedirectJoomlaSefToSef = "1";
$shConfig_live_secure_site = "";
$shActivateIJoomlaMagInContent = "1";
$shInsertIJoomlaMagIssueId = "0";
$shInsertIJoomlaMagName = "0";
$shInsertIJoomlaMagMagazineId = "0";
$shInsertIJoomlaMagArticleId = "0";
$shInsertCBName = "0";
$shCBInsertUserName = "1";
$shCBInsertUserId = "1";
$shCBUseUserPseudo = "1";
$shLMDefaultItemid = "0";
$shInsertFireboardName = "0";
$shFbInsertCategoryName = "1";
$shFbInsertCategoryId = "0";
$shFbInsertMessageSubject = "1";
$shFbInsertMessageId = "0";
$shInsertMyBlogName = "0";
$shMyBlogInsertPostId = "1";
$shMyBlogInsertTagId = "0";
$shMyBlogInsertBloggerId = "1";
$shInsertDocmanName = "0";
$shDocmanInsertDocId = "1";
$shDocmanInsertDocName = "1";
$shDMInsertCategories = "1";
$shDMInsertCategoryId = "0";
$shEncodeUrl = "0";
$guessItemidOnHomepage = "1";
$shForceNonSefIfHttps = "0";
$shRewriteMode = "0";
$shRewriteStrings = array("/","/index.php/","/index.php?/");
$shRecordDuplicates = "1";
$shRemoveGeneratorTag = "1";
$shPutH1Tags = "0";
$shMetaManagementActivated = "1";
$shInsertContentTableName = "1";
$shContentTableName = "";
$shAutoRedirectWww = "1";
$shVmInsertProductName = "1";
$shForcedHomePage = "";
$shInsertContentBlogName = "0";
$shContentBlogName = "";
$shInsertMTreeName = "0";
$shMTreeInsertListingName = "1";
$shMTreeInsertListingId = "1";
$shMTreePrependListingId = "1";
$shMTreeInsertCategories = "1";
$shMTreeInsertCategoryId = "0";
$shMTreeInsertUserName = "1";
$shMTreeInsertUserId = "1";
$shInsertNewsPName = "0";
$shNewsPInsertCatId = "0";
$shNewsPInsertSecId = "0";
$shInsertRemoName = "0";
$shRemoInsertDocId = "1";
$shRemoInsertDocName = "1";
$shRemoInsertCategories = "1";
$shRemoInsertCategoryId = "0";
$shCBShortUserURL = "1";
$shKeepStandardURLOnUpgrade = "1";
$shKeepCustomURLOnUpgrade = "1";
$shKeepMetaDataOnUpgrade = "1";
$shKeepModulesSettingsOnUpgrade = true;
$shMultipagesTitle = "1";
$encode_page_suffix = "";
$encode_space_char = "-";
$encode_lowercase = "0";
$encode_strip_chars = ",|~|!|@|%|^|(|)|<|>|:|;|{|}|[|]|&|`|„|‹|’|‘|“|”|•|›|«|´|»|°";
$spec_chars_d = "*,Œ,Ž,š,œ,ž,Ÿ,¥,µ,À,Á,Â,Ã,Ä,Å,Æ,Ç ,È,É,Ê,Ë,Ì,Í,Î,Ï,Ð,Ñ,Ò,Ó,Ô,Õ,Ö,Ø, ,Ú,Û,Ü,Ý,ß,*,á,â,ã,ä,å,æ,ç,è,é,ê, ë,ì,*,î,ï,ð,ñ,ò,ó,ô,õ,ö,ø,ù,ú,û,ü ,ý,ÿ,ą,ć,ę,ł,ń,ś,ź,ż,Ą,Ć,Ę,Ł,Ń,Ś, ,Ż,";
$spec_chars = "S,O,Z,s,oe,z,Y,Y,u,A,A,A,A,A,A,A,C,E,E,E,E,I,I,I,I ,D,N,O,O,O,O,O,O,U,U,U,U,Y,ss,a,a,a,a,a,a,a,c,e,e, e,e,i,i,i,i,o,n,o,o,o,o,o,o,u,u,u,u,y,y,a,c,e,l,n, s,z,z,A,C,E,L,N,S,Z,Z,";
$content_page_format = "%s-%d";
$content_page_name = "Page-";
$shKeepConfigOnUpgrade = "1";
$shSecEnableSecurity = "1";
$shSecLogAttacks = "1";
$shSecOnlyNumVars = array();
$shSecAlphaNumVars = array();
$shSecNoProtocolVars = array();
$shSecCheckHoneyPot = "0";
$shSecHoneyPotKey = "";
$shSecEntranceText = "<p>Sorry. You are visiting this site from a suspicious IP address, which triggered our protection system.</p>
<p>If you <strong>ARE NOT</strong> a malware robot of any kind, please accept our apologies for the unconvenience. You can access the page by clicking here : ";
$shSecSmellyPotText = "The following link is here to further trap malicious internet robots, so please don't click on it : ";
$monthsToKeepLogs = "1";
$shSecActivateAntiFlood = "0";
$shSecAntiFloodOnlyOnPOST = "0";
$shSecAntiFloodPeriod = "5";
$shSecAntiFloodCount = "20";
$shLangTranslateList = array("pl-PL"=>"0","en-GB"=>"0");
$shLangInsertCodeList = array("pl-PL"=>"0","en-GB"=>"0");
$defaultComponentStringList = array("artbannersplus"=>"","artforms"=>"","comprofiler"=>"","contact"=>"","content"=>"","easycaptcha"=>"","fireboard"=>"","imagebrowser"=>"","jcrawler"=>"","jimtawl"=>"","jomcomment"=>"","joomlapack"=>"","mtwmigrator"=>"","newsfeeds"=>"","poll"=>"","pollxt"=>"","remository"=>"","search"=>"","sql"=>"","user"=>"","wbadvert"=>"","weblinks"=>"","wrapper"=>"","xmap"=>"");
$pageTexts = array("en-GB"=>"Page-%s","pl-PL"=>"Page-%s");
$shAdminInterfaceType = 2;
$shInsertNoFollowPDFPrint = true;
$shInsertReadMorePageTitle = "1";
$shMultipleH1ToH2 = "1";
$shVmUsingItemsPerPage = "0";
$shSecCheckPOSTData = "1";
$shSecCurMonth = "Jan-2009";
$shSecLastUpdated = 1231000233;
$shSecTotalAttacks = 17;
$shSecTotalConfigVars = 0;
$shSecTotalBase64 = 0;
$shSecTotalScripts = 0;
$shSecTotalStandardVars = 0;
$shSecTotalImgTxtCmd = 0;
$shSecTotalIPDenied = 0;
$shSecTotalUserAgentDenied = 0;
$shSecTotalFlooding = 17;
$shSecTotalPHP = 0;
$shSecTotalPHPUserClicked = 0;
$shInsertSMFName = "1";
$shSMFItemsPerPage = "20";
$shInsertSMFBoardId = "1";
$shInsertSMFTopicId = "1";
$shinsertSMFUserName = "0";
$shInsertSMFUserId = "1";
$appendToPageTitle = "";
$prependToPageTitle = "";
$debugToLogFile = "0";
$debugStartedAt = 0;
$debugDuration = 3600;
$shInsertOutboundLinksImage = "0";
$shImageForOutboundLinks = "external-black.png";
$useCatAlias = "0";
$useSecAlias = "0";
$useMenuAlias = "0";
$shEnableTableLessOutput = "0";
$fileAccessStatus = array(" <b><font color=\"green\">Writeable</font></b>"," <b><font color=\"green\">Writeable</font></b>"," <b><font color=\"green\">Writeable</font></b>"," <b><font color=\"green\">Writeable</font></b>"," <b><font color=\"green\">Writeable</font></b>");
?>

Bardzo prosze o pomoc jak całkowicie usunąć component z joomli oraz bazy danych i przywrócić działanie przyjaznych adresów z joomli.

Pozdrawiam.

zwiastun
06-01-2009, 11:52
Odinstalować, jak każdy inny komponent.

mjmartino
06-01-2009, 15:02
Odinstalować, jak każdy inny komponent.
hmm z cache był problem.. musiałem całkiem wyłaczyć... ;/
konfiguracja+bot
ehh...

Tak czy inaczej nie wyświetla mi jeszcze kontaktów z grupy która miałem zrobiona wczesniej pokazuje brak strony. (brak artykułu na stronie)


Możliwe, że nie możesz zobaczyć tej strony, ponieważ
Użyta zakładka jest nieaktualna
Twoja wyszukiwarka nie odświeżyła jeszcze mapy naszej witryny
Adres został wpisany z błędem
Nie masz uprawnień do obejrzenia tej strony
Joomla! nie może zlokalizować wskazanego zasobu.
Wystąpił błąd podczas wykonywania powierzonego zadania.

Jak wyłacze proste adresy to pokazuje... (wczesniej działało)

mjmartino
07-01-2009, 08:46
Problem rozwiązany całkowicie.

Dzięki za poświęcony czas Pozdrawiam.