PDA

Zobacz pełną wersję : Globalna konfiguracja artykułówzwiastun
06-01-2009, 13:58
Po naciśnięciu w przyborniku ikony Preferencje [Parameters] w oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej artykułów, jak poniżej:
Zrzut ekranu

http://localhost/pomoc2/images/stories/help_screens_1.5/15_articles_global1.png

Parametry preferencji globalnych

Znaczenie i możliwości poszczególnych ustawień globalnej konfiguracji artykułów:
Pokaż łącza wszystkim [Show Unauthorized Links]: decyduje, czy odwiedzający witrynę, a niezalogowani goście zobaczą na listach tytuły artykułów przeznaczonych tylko dla użytkowników zalogowanych, a w przeglądach teksty wprowadzające i odnośniki do strony z pełnym tekstem artykułu. Jeśli Nie, niezalogowani goście zobaczą jedynie łącza do artykułów, którym ustalono dostęp powszechny. Jeśli Tak, niezalogowani użytkownicy zobaczą odnośniki bądź - w przeglądach - skróty (wstępy) artykułów, a przy próbie wywołania strony z pełnym tekstem artykułu informację komunikującą, że materiał przeznaczony jest tylko dla osób zalogowanych oraz odnośnik do strony Zaloguj się. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
Pokaż tytuł artykułu [Show Article Title]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem będą wyświetlane ich tytuły. Jeśli Nie, tytuły artykułów na stronach przeglądów i z pełnym tekstem będą niewidoczne. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
Tytuł łączem [Title Linkable]: decyduje, czy w przeglądach artykułów tytuły będą odnośnikami do stron wyświetlających pełne teksty artykułów. Odnośnikami do pełnych tekstów artykułów mogą być również przyciski Więcej (Czytaj całość [Readmore]). Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
Tekst wprowadzający [Show Intro Text]: decyduje o wyświetlaniu w pełnym widoku artykułu części wstępnej, wyodrębnionej dodatkiem – odnośnikiem Więcej… [Readmore]. Zaznaczenie opcji Pokaż spowoduje, że na stronach z całym artykułem (po wciśnięciu przycisku Więcej…) artykuły będą wyświetlane włącznie z wprowadzeniem. Zaznaczenie opcji Ukryj spowoduje, że wyświetlany będzie jedynie tekst umieszczony za wprowadzeniem, po odnośniku Więcej….
Tytuły sekcji [Section Name]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem artykułu będą wyświetlane tytuły sekcji, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
Tytuły sekcji łączami [Section Title Linkable]: ustawienie Tak przekształca widoczne tytuły sekcji artykułów w odnośniki do stron wyświetlających listy kategorii artykułów w sekcji. Jeśli Nie, tytuły sekcji będą wyświetlane jako zwykły tekst. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
Tytuł kategorii [Category Title]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem artykułu będą wyświetlane tytuły kategorii, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
Tytuły kategorii łączami [Category Title Linkable]: ustawienie Tak przekształca widoczne tytuły kategorii artykułów w odnośniki do stron wyświetlających listy artykułów w kategorii. Jeśli Nie, tytuły kategorii będą wyświetlane jako zwykły tekst. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
Nazwa autora [Author Name]: decyduje o wyświetlaniu nazwy autora – standardowo pod tytułem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
Data i czas utworzenia. [Created Date and Time]: decyduje o wyświetlaniu daty i czasu utworzenia artykułu – standardowo pod tytułem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
Data i czas modyfikacji [Modified Date and Time]: decyduje o wyświetlaniu daty i czasu ostatnio dokonywanej korekty artykułu – standardowo pod tekstem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
Przyciski nawigacji [Show Navigation]: decyduje o wyświetlaniu przycisków usprawniających nawigację między artykułami, np. Poprzedni artykuł i Następny artykuł. v
Przycisk Więcej... [Read More... Link]: decyduje o wyświetlaniu w przeglądach artykułów przycisków Więcej… [Read More] – odnośników do stron z pełnym tekstem artykułów. Alternatywnie odnośnikami mogą być tytuły artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
Ocena/Głosowanie [Article Rating/Voting]: włącza lub wyłącza możliwość oceniania artykułów w skali pięciopunktowej oraz wyświetlanie statystyki ocen. Formularz głosowania i statystyka ocen wyświetlane są standardowo pod tytułami artykułów.
Ikony [Icons]: ustala formę przycisków Drukuj, PDF i Poleć znajomemu, które mogą być wyświetlane jako odnośniki graficzne (ikony, zaznacz opcję Pokaż) albo tekstowe (zaznacz opcję Ukryj). Uwaga: To, czy i które z tych odnośników będą wyświetlane, zależy od ustawienia kolejnych parametrów i konfiguracji konkretnych artykułów.
Ikona PDF [PDF Icon]: włącza lub wyłącza wyświetlanie przycisku umożliwiającego wygenerowanie pliku z artykułem w formacie PDF. Przeglądający artykuł mogą taki plik wydrukować lub zapisać na dysku swojego komputera. Aby generowanie dokumentu PDF było możliwe, katalog /media musi mieć prawa zapisu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
Ikona Drukuj [Print Icon]: włącza lub wyłącza wyświetlanie przycisku umożliwiającego wydrukowanie artykułów bez pozostałych elementów strony - nagłówka, menu, innych modułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
Ikona E-mail [E-mail Icon]: włącza lub wyłącza wyświetlanie przycisku Poleć innym umożliwiającego przesłanie znajomemu wiadomości zapraszającej do zapoznania się z artykułem. Wiadomość będzie zawierać łącze do artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
Odsłony [Hits]: decyduje o wyświetlaniu ilości odsłon w widoku listy artykułów w kategorii. Ilość odsłon artykułu można wyzerować na stronie Srtykuły =>Utwórz/Zmień
W kanale RSS [For each feed item show]: decyduje o tym, czy w kanale informacyjnym RSS witryny będą umieszczane całe artykuły, czy tylko teksty wprowadzające. Jeśli ustawisz Pokaż, w kanale umieszczany będzie pełny tekst. Jeśli zaznaczysz Ukryj, w kanale będzie zamieszczany tylko wprowadzenia. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.Opcje filtrowania (HTML)

Witryny mogą być zaatakowane w wyniku umieszczenia przez użytkowników w polach formularzy specjalnego kodu HTML. Jedną z metod ochrony Joomla! przed atakami są wprowadzone od Joomla 1.5.2 rozszerzone opcje filtrowania kodu, zapewniające Ci pełniejszą kontrolę nad składnią HTML w artykułach przesyłanych przez współpracowników witryny. Możesz być liberalny lub restrykcyjny, to zależy tylko od wymagań i potrzeb Twojej strony.
Filtrowanie jest opcją – możliwością. Jeśli nie uczynisz niczego, domyślne ustawienia ochronią Twoją witrynę przed najczęściej zdarzającymi się atakami. Możesz również zdecydować o zastosowaniu wobec użytkowników z poszczególnych grup dodatkowego filtrowania. W takim przypadku w kolejnych ustawieniach regulujesz typ i zasięg filtrowania.
Domyślne ustawienia filtrowania można zmodyfikować w następujących polach:
http://localhost/pomoc2/images/stories/help_screens_1.5/15_articles_global2.png
Filtr grupy [Filter Groups]: ustal, dla których grup zastosować filtry. W pozostałych grupach żaden filtr nie będzie stosowany. Standardowo filtr stosowany jest w stosunku do użytkowników ze wszystkich grup, aby chronić witryny przed atakami z zewnątrz.
Typ filtra [Filter Type]: zaznacz, czy i który z filtrów zastosować:
Czarna lista : dopuszcza stosowanie wszystkich znaczników i atrybutów, [B]z wyjątkiem wymienionych na czarnej liście.
Biała lista [White list]: dopuszcza stosowanie tylko znaczników i atrybutów wyszczególnionych w polach Filtr znaczników i Filtr atrybutów.
Bez HTML [No HTML]: usuwa z artykułu przed jego zapisaniem wszystkie znaczniki.
Filtruj znaczniki [Filter Tags]: lista dodatkowych znaczników; oddziel każdy znacznik spacją lub przecinkiem
Filtruj atrybuty [Filter Attributes]: lista dodatkowych atrybutów; każdą nazwę atrybutu oddziel spacją lub przecinkiem.Domyślne filtry

Domyślną metodą filtrowania w Joomla jest “Czarna lista”. Standardowo na czarnej liście umieszczone są następujące znaczniki:
'applet', 'body', 'bgsound', 'base', 'basefont', 'embed', 'frame', 'frameset', 'head', 'html', 'id', 'iframe', 'ilayer', 'layer', 'link', 'meta', 'name', 'object', 'script', 'style', 'title', 'xml'
Standardowo na Czarnej liście umieszczone są następujące atrybuty:
'action', 'background', 'codebase', 'dynsrc', 'lowsrc' Możesz uzupełnić czarną listę dodatkowymi znacznikami i atrybutami, umieszczając je w polach filtra znaczników i filtra atrybutów, oddzielając każdy znacznik i każdą nazwę atrybutu odstępem bądź przecinkiem.
Zwróć uwagę, że poczynione tutaj ustawienia działają bez względu na używany edytor. Nawet jeśli używasz edytora WYSIWYG, wszystkie znaczniki zostaną usunięte podczas zapisywania.
Przykładowe filtry

Przykładowo, aby umożliwić autorom umieszczanie artykułów z podstawowymi znacznikami HTML, zastosuj następujące ustawienia:
Dla parametru Filtr grup zaznacz opcje Zastrzeżony i Autor.
Zaznacz Białą listę jako typ filtra
Umieść w polu Filtruj znaczniki następujące: p, br, a, ul, ol, li
Umieść w polu Filtruj atrybuty następujące: href, target

zwiastun
06-01-2009, 14:03
Hierarchia ważności parametrów prezentacji jest następująca:
Parametry - rozszerzone dla określonego artykułu. Ustawienie inne niż Globalnie ma zawsze najwyższy priorytet.
Parametry - komponent dla określonego pozycji menu. Jeśli w ustawieniach artykułu mamy Globalnie, a w parametrach pozycji menu inaczej, to ustawienie ma najwyższy priorytet.
Ustawienia globalne (preferencje) ustawione w sekcji Artykuły - wszystkie: Preferencje. Ustawienie to ma najwyższy priorytet tylko wówczas, gdy w obu przypadkach omówionych powyżej mamy Globalnie.Przykład. W ustawieniach artykułu sekcji Parametry - rozszerzone w parametrze Tytuł łączem wybrano opcję Globalnie. W sekcji Parametry - komponent pozycji menu wybrano ustawienie Nie, a w globalnych ustawieniach (preferencjach) wybrano opcję Tak. W rezultacie tytuł będzie łączem, bo ustawienie parametru pozycji menu zostanie nadpisane ustawieniem globalnym.

Jdwind
27-02-2009, 09:17
Po naciśnięciu w przybornika ikony Preferencje [Parameters] w oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej artykułów, jak poniżej:
Czyli gdzie? Bo jakoś nie mogę tego znaleźć... :/

zwiastun
12-03-2009, 15:46
Menu zaplecza => Artykuły = >Artykuły wszystkie.
Podobnie w menu Komponenty w odniesieniu do niektórych komponentów.

Alevin
11-03-2010, 18:54
Mam problem związany z IFrame. Próbuję na wszystkie sposoby, a jedna wciąż zamiast żądanego okna widzę kod HTML.

Można zobaczyć to tutaj:
http://chelsea-fc.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=22

A powinno wyglądać tak jak tu:
http://isport24.com/pl/embed.html

Z góry dziękuję za każdą pomoc.

Alevin
11-03-2010, 18:57
Mam problem z IFrame, próbowałem konfigurowac na wiele sposobów ale nie znalazłem tego właściwego i nadal zamiast żądanego okna widzę kod HTML.

Wygląda to tak:
http://chelsea-fc.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=22

A powinno tak jak tu:
http://isport24.com/pl/embed.html

Jak poprawnie to ustawić, aby wszystko działało? Z góry dziękuje za każdą pomoc.

Alevin
11-03-2010, 19:02
Mam problem z IFrame - a mianowicie próbowałem to konfigurować na wiele sposobów, ale wciąż zamiast żądanego okna widzę kod HTML.

Wygląda to tak:
http://chelsea-fc.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=22

A powinno tak:
http://isport24.com/pl/embed.html

Jak to poprawnie skonfigurować, żeby wszystko działało? Z góry dziękuję za każdą pomoc.