PDA

Zobacz pełną wersję : random z RSGallery2artmajster
28-07-2009, 12:44
witam
zainstalowałem galerię RSGallery2 bo nie mogę znaleźć rozsądnej alternatywy z ładnym frontem, i uploadem

niestety nie działa napisany dla tej galerii moduł losowych obrazków
nie jestem aż tak dobry w php i sql żeby wpatrzyć się dlaczego to nie działa więc proszę o pomoc
może wkradł się gdzieś w kodzie jakiś mały błąd

defined('_JEXEC') or die('Restricted access');

$db = JFactory::getDBO();
$menu = JSite::getMenu();

$items = $menu->getItems('link', 'index.php?option=com_rsgallery2');
$itemid ='';
if(isset($items[0]))
{
$itemid = $items[0]->id;
}

// Get Parameters from module configuration
$count = intval( $params->get( 'count',1) ); // Number of random images to show
$count = intval( $params->get( 'width',0) ); // Images width
$count = intval( $params->get( 'height',0) ); // Images height

// This query will retrieve images from the image file table
$query = "SELECT * FROM #__rsgallery2_files ORDER BY rand() LIMIT $count";

$db->setQuery($query);
$images = $db->loadObjectList();
if ($db->getErrorNum())
{
JError::raiseWarning( 500, $db->stderr() );
}

echo '<div style="float:center;positions:center;text-align:center">';
foreach($images as $item)
{
/*
name, hits, title,descr,id,ordering-1,gallery_id,date,rating,votes
*/
echo 'lala <a href="index.php?option=com_rsgallery2&page=inline&id='.$item->id.'">';
echo '<img src="images/stories/galeria/thumb/'.$item->name.'.jpg" alt="'.$item->title.'" border="0" /></a>';z góry
w menu na stronie nie ma nic
skrypt "nie wchodzi" w warunek foreach
dzięki za pomoc