Nie, artykułów ani innych pozycji treści nie można przypisać równocześnie do wielu kategorii lub sekcji. W Joomla 1.0 i 1.5 pozycje treści mogą być przypisane tylko do jednej kategorii w jednej sekcji.

Możliwe sposoby pokonania tego ograniczenia:
- stworzenie duplikatów artykułu w wielu kategoriach
- wykorzystanie menu by umieścić artykuł w wielu działach
- wykorzystanie rozszerzeń, które symulują przypisanie do wielu kategorii
- wykorzystanie słów kluczowych do symulacji kategorii i sekcji.