Tak, może! To istotnie poprawia bezpieczeństwo.
Tryb bezpieczny (safe mode) ogranicza PHP do możliwości wykonywania operacji tylko na tych plikach lub folderach, których właściciel jest tożsamy z używanym przez PHP (zwykle jest to użytkownik ’apache’). Normalnie pliki tworzone są albo przez Joomla!, albo podczas transmisji przez FTP. Kombinacja akcji PHP na plikach i włączona obsługa FTP przez Joomla! umożliwia bezproblemowe działanie przy włączonym Safe Mode.