W Joomla 1.0 znajdowały się na karcie Lokalizacja w edytorze konfiguracji globalnej.
W Joomla! 1.5 lokalizacja jest ustawiana przez plik językowy [jezyk.xml] w metadanych witryny. Jeśli masz problemy z umiejscowieniem, takie jak niepoprawne wyświetlanie daty, możesz sprawdzić i zmodyfikować wpisy w znaczniku locale.
Notka: można tu umieścić wiele ciągów ustawiających lokalizację, wybranym zostanie jedno ustawienie - odpowiednie do konfiguracji serwera. .