Aby zobaczyć rozplanowanie pozycji modułów zastosowane na jakiejś stronie Joomla!, postępuj według poniższej procedury:
  • otwórz w przeglądarce wybraną stronę.
  • kliknij w pasku adresu przeglądarki, aby umieścić w nim kursor.
  • przyjrzyj się parametrom na końcu adres. Parametry są oddzielone znakiem zapytania. Na przykład w adresie moja-domena.com/index.php?id=17 napis "id=17" to parametr.
  • jeśli nie ma tam żadnych parametrów, dodaj do adresu napis "?tp=1" i naciśnij klawisz ENTER. Na przykład: moja-domena.com/index.php?tp=1.
  • jeśli są jakieś parametry, dodaj na końcu adresu "?tp=1" i naciśnij klawisz ENTER. Na przykład: moja-domena.com/index.php?id=17&tp=1.
  • pozycje modułów zostaną oznaczone czerwoną otoczką.
Uwaga: w pewnych okolicznościach pozycje modułów nie zostaną otoczone czerwonym obramowaniem. Może się tak zdarzyć w przypadku pozycji, które są objęte instrukcją warunkową, powodującą ich wyświetlanie tylko wówczas, gdy w pozycji zostały umieszczone jakiś moduły. Jeśli w takiej pozycji nie będzie akurat żadnego modułu, to nie będzie ona widoczna w podglądzie.

Uwaga:
W Joomla 1.5 podgląd pozycji modułów został przeniesiony z odrębnej pozycji menu do edytora szablonu. Aby zobaczyć standardowe rozmieszczenie pozycji modułów:
1. Wybierz z menu zaplecza pozycje Rozszerzenia -> Szablony
2. Wybierz z listy szablon, by przejść na stronę jego edytora albo zaznacz pole wyboru przy nazwie szablonu i naciśnij przycisk Zmień
3. Naciśnij przycisk Pogląd w przyborniku