Procedura uproszczona:
  1. Znajdź plik logo w katalogu ja_purity, jest umieszczony w głównym katalogu obrazków - images.
  2. Pobierz plik logo.png lub logo.gif, aby odczytać jego rozmiar, zwykle 207 x 80 pikseli.
  3. Stwórz swój własny plik z obrazem logo o tej samej wielkości (207 x 80 pikseli), zapisz go jako logo.png lub logo.gif.
  4. Umieść plik swojego logo w katalogu ja_purity/images.
Uwaga:
Ponieważ łatki aktualizacyjne Joomla! mogą zawierać zmodyfikowane pliki szablonu, rozsądniej jest wcześniej skopiować szablon do innego katalogu, np. moje_purity i odpowiednio zmienić jego nazwę w pliku templateDetails.xml.
Pełniejsze omowienie:
Wymiana logo Joomla! w JA Purity