Tu znajdziesz szczegółowe omówienie:
Wymagania instalacyjne
Wymagania instalacyjne - konfiguracja serwera