Komunikat

SQL=Specified key was too long; max key length is 1000 bytes SQL=# Table structure for table `jos_core_acl_aro`
\n
\nCREATE TABLE `jos_core_acl_aro` (
\n `aro_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
\n `section_value` varchar(240) NOT NULL default \'0\',
\n `value` varchar(240) NOT NULL default \'\',
\n `order_value` int(11) NOT NULL default \'0\',
\n `name` varchar(255) NOT NULL default \'\',
\n `hidden` int(11) NOT NULL default \'0\',
\n PRIMARY KEY (`aro_id`),
\n UNIQUE KEY `section_value_value_aro` (`section_value`,`value`),
\n UNIQUE KEY `jos_gacl_section_value_value_aro` (`section_value`,`value`),
\n KEY `hidden_aro` (`hidden`),
\n KEY `jos_gacl_hidden_aro` (`hidden`)
\n) TYPE=MyISAM:
- - - - - - - - - -
# Table structure for table `#__core_acl_aro`

CREATE TABLE `#__core_acl_aro` (
`aro_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`section_value` varchar(240) NOT NULL default '0',
`value` varchar(240) NOT NULL default '',
`order_value` int(11) NOT NULL default '0',
`name` varchar(255) NOT NULL default '',
`hidden` int(11) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`aro_id`),
UNIQUE KEY `section_value_value_aro` (`section_value`,`value`),
UNIQUE KEY `#__gacl_section_value_value_aro` (`section_value`,`value`),
KEY `hidden_aro` (`hidden`),
KEY `#__gacl_hidden_aro` (`hidden`)
) TYPE=MyISAM
= = = = = = = = = =Pojawia się gdy instalujemy portal w najnowszej wersji mySQL z użyciem kodowania znaków UTF-8.

Rozwiązanie:
1. znaleźć plik /instalation/sql/joomla.sql
2. Znaleźć linię:

UNIQUE KEY `section_value_value_aro` (`section_value`,`value`),
UNIQUE KEY `#__gacl_section_value_value_aro` (`section_value`,`value`),

3. Zmienić na:

UNIQUE KEY `section_value_value_aro` (`section_value`,`value`(78)),
UNIQUE KEY `#__gacl_section_value_value_aro` (`section_value`,`value`(78)),