Regulamin Forum Polskiej Społeczności Joomla!
Wyniki 1 do 1 z 1

Temat: Regulamin Forum Polskiej Społeczności Joomla!

 1. #1
  Senior zwiastun awatar
  Dołączył
  20-09-2005
  Wpisy
  27 315
  Punkty
  1142

  Domyślny Regulamin Forum Polskiej Społeczności Joomla!


  Regulamin Forum Polskiej Społeczności Joomla!


  Uwaga: Regulamin zmieniono w dniu 29 maja 2018 roku, dostosowując jego brzmienie do aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych.

  I. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Forum Polskiej Społeczności Joomla!, zwanego dalej Forum, udostępnianego użytkownikom przez Fundację PCJ Otwarte Źródła z siedzibą w Chorzowie, ul. pawła Stalmacha 7/2, 41-500 Chorzów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000405789, zwaną dalej Wydawcą.
  2. Korzystanie z Forum oznacza zawarcie z Wydawcą Forum umowy na korzystanie z usług Forum na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
  3. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Uczestników Forum, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Forum.
  4. Ustalanie treści Regulaminu należy do kompetencji Wydawcy.
  5. Dostęp i korzystanie z Forum jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
  6. Wydawca może jednak wydzielić w Forum działy odpłatnych usług wsparcia i pomocy technicznej na warunkach określonych odrębnymi regulaminami.
  7. Załącznikami do Regulaminu jest Słownik pojęć stosowanych w Regulaminie oraz Umowa Uczestników.

  II. Cel Forum
  1. Forum jest platformą komunikacji użytkowników Joomla! w Polsce, służącą:
   1. prowadzeniu dyskusji na tematy związane z Joomla!,
   2. wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów w korzystaniu z Joomla!,
   3. wymianie doświadczeń i współpracy użytkowników Joomla!.

  2. Forum nie jest autoryzowanym serwisem pomocy technicznej świadczonej użytkownikom. Jest jedynie platformą, dzięki której użytkownicy Joomla! mogą sobie taką pomoc wzajemnie świadczyć. Oznacza to, że nikt nie ma prawa żądać udzielenia mu pomocy, ani też nikt z uczestników Forum, włącznie z jego moderatorami i administratorami nie ma obowiązku pomagania czy odpowiadania na pytania w sprawach obsługi Joomla!.
  3. Oznacza to również, że wobec wszelkich porad, wskazówek i sugestii udzielanych na Forum należy stosować zasadę ograniczonego zaufania i korzystać z nich wyłącznie na własną odpowiedzialność ze świadomością ponoszonego ryzyka.

  III. Użytkownicy Forum
  1. Użytkownikiem Forum staje się każdy użytkownik ogólnoświatowej sieci informatycznej Internet w momencie rozpoczęcia przeglądania umieszczonych na Forum wypowiedzi uczestników.
  2. Użytkownik może korzystać z forum jako
   1. gość – anonimowy,
   2. uczestnik – zarejestrowany.

  3. Goście mogą tylko przeglądać ogólnie dostępne zasoby Forum.
  4. Uczestnicy mogą anonimowo przeglądać zasoby Forum udostępnione powszechnie, a po zalogowaniu się umieszczać swoje wypowiedzi i korzystać z innych usług Forum, takich jak system Prywatnych Wiadomości, bezpłatna subskrypcja wątków, tworzenie własnych grup dyskusyjnych, przeprowadzanie ankiet i inne.
  5. Uczestnikiem Forum można zostać po zarejestrowaniu się.

  IV. Rejestracja, konto i profil uczestnika
  IV.1. Rejestracja
  1. Rejestracja, czyli założenie swojego konta na forum, jest dobrowolna.
  2. Warunkiem rejestracji jest zgoda na przestrzeganie Regulaminu Forum i Warunków korzystania z witryn PCJ.
  3. Rejestrując się na Forum, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
  4. Użytkownik może założyć na Forum tylko jedno konto.
  5. W trakcie rejestracji użytkownik podaje:
   1. nazwę konta, której chce używać do logowania się na Forum,
   2. hasło, które będzie wymagane podczas logowania się na Forum,
   3. adres poczty elektronicznej, który posłuży do potwierdzenia rejestracji oraz przesyłania uczestnikom poczty z Forum, w tym informacji, o których mowa w ust. 2.

  6. Ani w trakcie rejestracji, ani podczas użytkowania Forum nie jest wymagane podawanie żadnych danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Nazwa uczestnika (login) może być dowolnym wyrazem nie majacym nic wspólnego z imieniem i nazwiskiem. Danymi tymi system posługuje się automatycznie podczas logowania, aby potwierdzić, że uczestnik ma prawo dostępu do obszarów forum tylko dla zalogowanych.
  7. Administrator może odmówić Użytkownikowi założenia konta lub usunąć konto w przypadku błędnego adresu e-mail lub użycia niestosownej nazwy konta (użytkownika).
  8. W przypadku czasowego zawieszenia funkcjonowania Forum spowodowanego względami technicznymi, w szczególności atakami hakerów, wszelkie rejestracje użytkowników dokonane na 72 godziny wstecz od momentu wystąpienia zdarzenia mogą zostać anulowane. Administrator nie ma obowiązku powiadamiania użytkowników, którzy w tym czasie dokonali rejestracji o jej anulowaniu. Wydawca Forum nie ma obowiązku dowodowego wykazywania zdarzenia opisanego w tym punkcie Regulaminu.

  IV.2. Nazwa użytkownika
  1. Nazwa uczestnika forum (nick, pseudonim) musi być niepowtarzalna.
  2. Nazwa uczestnika nie może:
   1. wywoływać niestosownych skojarzeń,
   2. być adresem strony www,
   3. zawierać w sobie słów: ‘joomla’, ‘admin’.

  3. Zmiana nazwy użytkownika może być dokonana przez administratora Forum tylko wyjątkowo.

  IV.3. Awatary i zdjęcia
  1. Uczestnik może oznaczać swoje wypowiedzi awatarem, a w profilu umieścić zdjęcie lub inny obrazek.
  2. Dopuszczalny rozmiar awatara wynosi 120x120 px, a wielkość pliku graficznego nie powinna przekraczać 40kB.
  3. Dopuszczalny rozmiar zdjęcia lub innej grafiki w profilu wynosi 300 x 500 px, a wielkość pliku graficznego nie powinna przekraczać 200 kB.
  4. Obrazki należy przygotować w formacie JPG, GIF lub PNG.
  5. Przepisy Regulaminu dotyczące treści niedozwolonych odnoszą się również do awatarów.
  6. Awatary i zdjęcia (obrazki) nie mogą wywoływać niestosownych skojarzeń.
  7. Administrator może usunąć nieodpowiedni awatar lub nakazać jego zmianę bez uzasadniania swojej decyzji.

  IV.4. Publiczny profil uczestnika
  1. Każdy uczestnik posiada swój profil publiczny, na który składają się informacje:
   1. podstawowe
    1. nazwa uczestnika,
    2. data dołączenia do Forum,
    3. liczba wypowiedzi,
    4. tytuł uczestnika – domyślny status uczestnika, zależny od liczby wypowiedzi (debiutant, nowicjusz, przeglądacz, bywalec, wyjadacz, wiarus, wyga, senior),
    5. uprawnienia (gospodarz, administrator, główny moderator, moderator, podpora, konsultant, sponsor, tłumacz, zablokowany).

   2. dodatkowe, jeśli zostaną zamieszczone przez uczestnika:
    1. lokalizacja (miejsce zamieszkania),
    2. własny tytuł (zamiast domyślnego oznaczenia statusu),
    3. data urodzin (pełna lub np. tylko dzień i miesiąc),
    4. biogram,
    5. zainteresowania,
    6. zajęcia,
    7. kontakty przez komunikatory internetowe,
    8. podpis (sygnatura).


  2. Uczestnik Forum nie ma obowiązku umieszczać i udostępniać w profilu żadnych informacji dodatkowych.
  3. Wszelkie dane osobowe, jakie użytkownik udostępni w swoim profilu publicznym jako informacje dodatkowe, są wyłącznie jego sprawą. Wydawca Forum nie odpowiada za wykorzystanie tych danych przez innych odwiedzających Forum.
  4. W każdej chwili uczestnik forum może samodzielnie w ustawieniach swojego profilu poprawiać swoje dane osobowe, zmieniać ustawienia ich publikacji oraz usunąć je całkowicie.

  IV.5. Sygnatura uczestnika (podpis-stopka wypowiedzi)
  1. Uczestnik może opatrzyć wszystkie swoje wypowiedzi zdefiniowanym w profilu stałym podpisem – sygnaturą.
  2. Sygnatura może zawierać podpis, pozdrowienia, apele, ciekawe cytaty, sugestie, propozycje, zaproszenia.
  3. Wielkość sygnatury należy ograniczyć do rozsądnych rozmiarów (maks. 4 wiersze tekstu).
  4. Sygnatura nie może zawierać:
   1. treści zabronionych, wyszczególnionych w dalszej części Regulaminu,
   2. treści reklamowych, łączy do stron i usług przynoszących uczestnikom lub innym podmiotom profity (aukcje internetowe, ogłoszenia, gry internetowe, programy partnerskie, itp.),
   3. łączy (odnośników) referencyjnych do innych stron, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

  5. Prawo umieszczenia w sygnaturze odnośników do swoich stron uzyskują uczestnicy Forum, którzy za pomocne innym wypowiedzi otrzymali co najmniej 50 pkt reputacji, w tym przynajmniej 20 pkt od administratorów i moderatorów.
  6. Zezwala się na umieszczanie łączy do stron organizacji non-profit i akcji dobroczynnych.
  7. Z wnioskiem o przekształcenie adresów w sygnaturce w odnośniki, o których mowa w ust. 5 i 6, uczestnik Forum zwraca się do administratora Forum.

  IV.6. Usuwanie kont uczestników
  1. Konto może być usunięte w każdym momencie na prośbę Uczestnika, o ile nie zostało zablokowane.
  2. Prośbę o usunięcie konta uczestnik zgłasza administracji Forum za pomocą systemu Prywatnych Wiadomości lub poczty elektronicznej.
  3. W przypadku, gdy konto uczestnika zostało zablokowane, a uczestnik zwrócił się z wnioskiem o usunięcie konta, administrator usuwa z profilu uczestnika wszystkie umieszczone w nim dane i wpisy, o ile nie były powodem zablokowania konta i nie będą stanowić dowodu w sprawie przeciwko uczestnikowi.
  4. Administrator forum może usunąć z własnej inicjatywy konto użytkownika w przypadku, gdy:
   1. konto zostało założone niezgodnie z zasadami regulaminu (np. drugie konto tego samego użytkownika),
   2. adres poczty użytkownika jest nieaktualny,
   3. użytkownik nie reaguje na wezwania administratora do uaktualnienia danych swojego profilu.


  V. Uczestnictwo w Forum
  1. Uczestnicy Forum mogą:
   1. inicjować nowe wątki dyskusji, zgłaszać prośby o pomoc w rozwiązaniu napotkanego problemu w użytkowaniu Joomla!,
   2. umieszczać na Forum swoje wypowiedzi i poprawiać je w ciągu 10 minut od momentu utworzenia,
   3. załączać do swoich wypowiedzi niewielkie pliki graficzne i inne,
   4. oceniać wypowiedzi innych uczestników, przyznając punkty reputacji,
   5. raportować wypowiedzi naruszające zasady Forum,
   6. porozumiewać się ze sobą za pomocą systemu Prywatnych Wiadomości,
   7. tworzyć grupy dyskusyjne i zapraszać do nich innych uczestników,
   8. subskrybować wybrane lub wszystkie fora i wątki,
   9. dodawać do założonych przez siebie wątków sondy (ankiety),
   10. przeszukiwać Forum,
   11. dostosować niektóre opcje Forum do własnych preferencji,
   12. umieszczać swoje wpisy w profilach innych uczestników,
   13. prowadzić konwersację z innymi uczestnikami na stronach profilów,
   14. udostępniać dowolne informacje dodatkowe w swoim profilu publicznym,
   15. zrezygnować z uczestnictwa w Forum w dowolnym momencie.

  2. Uczestnicy Forum mają obowiązek:
   1. stosować się do zasad opisanych szczegółowo w Umowie Uczestników,
   2. dbać o poprawność językową swoich wypowiedzi,
   3. stosować się do uwag moderatorów i administratorów,
   4. zapoznawać się ze zmianami dokonanymi w Regulaminie Forum.

  3. Uczestnicy zamieszczają swoje wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
  4. Umieszczając swoje wypowiedzi na Forum, uczestnik udziela Wydawcy nieodwołalnej i bezterminowej zgody na:
   1. zapisywanie wypowiedzi w pamięci systemu informatycznego Wydawcy,
   2. obróbkę cyfrową wypowiedzi celem dostosowania ich do wymogów portalu, na którym funkcjonuje Forum,
   3. publicznego udostępniania wypowiedzi w sieci Internet,
   4. włączania wypowiedzi lub ich fragmentów do utworów i materiałów instruktażowych i innych opracowań,
   5. upowszechniania utworów zawierających fragmenty lub całe wypowiedzi dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie.


  VI. Treści zabronione
  1. Na Forum obowiązuje zakaz umieszczania treści niedotyczących tematyki Forum oraz sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, a w szczególności:
   1. pornograficznych, obscenicznych, wulgarnych w tym także wulgaryzmów użytych w formie umyślnie zniekształconej w celu ukrycia przed skryptem cenzurującym,
   2. propagujących środki odurzające – alkohol, narkotyki, tytoń i inne,
   3. propagujących przemoc, agresję, ideologie totalitarne, np. faszyzm, komunizm, nazizm,
   4. dyskryminujących grupy wyznaniowe, etniczne, rasowe, mniejszości seksualne i inne,
   5. niestosownych w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej,
   6. godzących w dobro innych osób, firm i instytucji, szczególnie obarczających zarzutami, których słuszności nie można potwierdzić bez prowadzenia specjalnego dochodzenia,
   7. służących agitacji politycznej, ideologicznej, religijnej lub jakiejkolwiek innej, z wyjątkiem wypowiedzi w obronie wspólnych wartości Joomla! oraz wolnego i otwartego oprogramowania,
   8. zawierających bezpośrednie ataki na innych użytkowników Forum,
   9. zawierających cudze dane osobowe i teleadresowe, w tym adresy internetowe osób i firm,
   10. godzących w czyjąś własność, mogących się przyczynić do łamania praw autorskich i pokrewnych, w tym:
    1. udzielania informacji i wskazówek, pozwalających omijać warunki licencyjne określone przez prawowitych właścicieli praw autorskich do oprogramowania i dokumentacji,
    2. wskazywania źródeł pozyskiwania nielegalnego oprogramowania,
    3. zadawania pytań o sposób pozyskania programów i dokumentacji, o których mowa powyżej.


  2. Niedopuszczalne jest umieszczanie na forum wypowiedzi, których celem jest drażnienie, irytowanie czy wręcz obrażanie innych uczestników albo wszczynanie awantur.
  3. Niedopuszczalne jest również cytowanie bez zgody wszystkich zainteresowanych stron jakichkolwiek prywatnych wiadomości lub dyskusji.

  VII. Wykroczenia i sankcje
  1. W stosunku do uczestników naruszających zasady korzystania moderatorzy i administratorzy mogą zastosować sankcje w postaci:
   1. upomnienia,
   2. ostrzeżenia,
   3. zablokowania dostępu.

  2. Informacja o liczbie wykroczeń widnieje pod danymi użytkownika, poniżej awatara.
  3. Upomnienie stosowane jest w przypadku drobnych odstępstw od zasad obowiązujących na Forum. Celem upomnienia jest zwrócenie uczestnikowi uwagi na niestosowność zachowania. Udzielający upomnienia powinien określić, na czym ta niestosowność polega.
  4. Ostrzeżenie stosowane jest w przypadku wykroczeń zakłócających funkcjonowanie forum, w szczególności:
   1. nieprzestrzegania elementarnych zasad dobrego wychowania i kultury języka,
   2. umieszczania treści niedozwolonych,
   3. umieszczania wypowiedzi niedotyczących tematu wątku,
   4. nieodpowiedniego odnoszenia się do innych uczestników forum – lekceważenia, obrażania, itp.
   5. niereagowania na upomnienia i uwagi administratorów i moderatorów.

  5. Ostrzeżenie może być udzielone bez wcześniejszego upomnienia.
  6. Zablokowanie dostępu może być zastosowane w następstwie zignorowania ostrzeżeń oraz – bez ostrzeżenia – w przypadku naruszania podstawowych zasad Regulaminu (gdy uczestnik dopuszcza się zachowań zabronionych wprost w Regulaminie).
  7. Zablokowanie dostępu może mieć następujący charakter:
   1. czasowy – po upływie czasu określonego w decyzji konto zostanie odblokowane automatycznie,
   2. bezterminowy – konto zostanie zablokowane na zawsze, a informacje uniemożliwiające ponowną rejestrację zablokowanego konta (nazwa użytkownika, adres email i adres IP) są przechowywane w bazie danych Forum,
   3. blokady IP komputera użytkownika lub nawet całej podsieci – użytkownik nie będzie mógł się połączyć z Forum z zablokowanego adresu IP,
   4. blokady dostępu do serwera – z zablokowanego adresu IP użytkownik nie będzie mógł się połączyć z żadną witryną publikowaną w domenie joomla.pl

  8. O otrzymaniu upomnienia lub ostrzeżenia użytkownik jest informowany za pomocą systemu Prywatnych Wiadomości.
  9. Otrzymanie ostrzeżenia odnotowywane jest w profilu użytkownika i widoczne przez okres ustalony w decyzji o udzieleniu ostrzeżenia.
  10. Jeśli uczestnik nie będzie przestrzegać Regulaminu Forum, administracja Forum nie podejmie natychmiast odpowiednich działań, nie oznacza to, że Wydawca rezygnuje z jakichkolwiek przysługujących nam praw (na przykład umożliwiających Wydawcy podjęcie działań w przyszłości).

  VIII. Odwołania
  1. Uczestnik, który został ukarany, może wnieść odwołanie:
   1. w pierwszej kolejności do moderatora lub administratora, który nałożył karę,
   2. w drugiej kolejności do Głównego Administratora Forum.

  2. Moderator lub administrator może uwzględnić odwołanie i anulować lub zmniejszyć czas trwania kary, jeśli uczestnik złoży przekonujące wyjaśnienia, albo odrzucić odwołanie.
  3. Decyzja podjęta przez głównego administratora jest nieodwołalna.
  4. Publiczne dyskusje na temat działań podjętych przez moderatorów i administratorów w stosunku do uczestników Forum są niedozwolone. Jeśli uczestnik forum ma wątpliwości co do tych działań lub chce je skomentować, może przesłać swoje uwagi Głównemu Administratorowi Forum, korzystając z odnośnika „Napisz do nas”.

  IX. Moderatorzy
  1. Moderatorzy są uprzywilejowanymi uczestnikami Forum.
  2. Głównym zadaniem moderatorów jest dbałość o realizację celów Forum. Moderatorzy pełnią wobec uczestników rolę służebną – strzegą ich praw oraz wspomagają uczestników w korzystaniu z Forum i stosowaniu się do obowiązujących na Forum zasad. W razie konieczności moderator zwraca Uczestnikom uwagę, wskazuje właściwe rozwiązania i udziela informacji dotyczących funkcjonowania Forum.
  3. Moderatorzy mają prawo:
   1. moderować wypowiedzi - usuwać, przenosić bądź poprawiać, w tym usuwać zbędne odnośniki,
   2. moderować wątki – zamykać, przenosić, usuwać,
   3. udzielać uczestnikom Forum upomnienia i ostrzeżenia,
   4. umieszczać w swojej sygnaturze łącza referencyjne.

  4. Moderatorzy mają obowiązek:
   1. strzec porządku w moderowanych działach forum,
   2. czuwać nad poprawnością, rzeczowością i kulturą wypowiedzi uczestników Forum,
   3. współpracować z Administratorem Forum i podporządkować się jego decyzjom,
   4. w miarę swoich możliwości czasowych wspierać uczestników Forum radami i pomocą,
   5. stosować się do Regulaminu Forum i Umowy Uczestników w sposób szczególnie rygorystyczny, aby swoim zachowaniem nie dawać złego przykładu innym uczestnikom.

  5. Moderatorzy nie mają obowiązku publicznego informowania ani wyjaśniania motywów zastosowania sankcji, jednakże powinni rzetelnie przedstawić motywy swoich ostrzeżeń w powiadomieniu wysyłanym ukaranemu uczestnikowi Forum, a także w odpowiedzi na wątpliwości zainteresowanego uczestnika zgłoszone za pomocą systemu prywatnych wiadomości.
  6. Funkcję moderatora powierza Główny Administrator Forum wybranym aktywnym uczestnikom Forum, którzy uzyskali status „podpory”, spośród zaproponowanych przez obecnych moderatorów.
  7. Zastrzeżenia do pracy moderatorów należy kierować do Głównego Administratora Forum, korzystając z odnośnika „Napisz do nas” albo przycisku „Zgłoś nieprawidłową wiadomość”.
  8. Administrator może przekazać informację o zgłoszonych zastrzeżeniach i uwagach moderatorowi, którego skarga dotyczy i zażądać od moderatora złożenia wyjaśnień albo kontaktu z uczestnikiem, który zgłosił zastrzeżenia w celu wyjaśnienia nieporozumień.
  9. W przypadku powtarzających się skarg na moderatora Główny Administrator Forum może okresowo zawiesić moderatora w jego prawach bądź wykreślić z grona moderatorów.

  X. Administratorzy
  1. Administratorzy są uprzywilejowanymi uczestnikami Forum.
  2. Głównym zadaniem administratorów jest zapewnienie możliwości realizacji celów Forum, w tym niezbędnych warunków technicznych.
  3. Administratorzy, oprócz uprawnień moderatorów mają prawo:
   1. blokować dostęp i usuwać czasowe ograniczenia dostępu do Forum,
   2. usuwać konta użytkowników,
   3. zgłaszać kandydatury na moderatorów i wnioski w sprawie zawieszenia bądź odwołania moderatora,
   4. udzielać moderatorom upomnienia,
   5. dowolnie modyfikować strukturę Forum, a w szczególności tworzyć nowe działy forum, usuwać i łączyć istniejące działy.

  4. Administratorzy mają obowiązek:
   1. nadzorować działania moderatorów,
   2. rozstrzygać kwestie sporne między moderatorami a innymi uczestnikami Forum,
   3. informować uczestników o swoich poczynaniach wpływających na funkcjonowanie Forum,
   4. zapewnić w miarę możliwości nieprzerwane i poprawne funkcjonowanie Forum,
   5. rozpatrywać wnioski użytkowników odnoszące się do problemów z logowaniem i innych trudności technicznych w korzystaniu z forum,
   6. dbać o systematyczna aktualizację oprogramowania Forum,
   7. stosować się do Regulaminu Forum w sposób szczególnie rygorystyczny, aby swoim zachowaniem nie dawać złego przykładu innym uczestnikom,
   8. chronić przed ujawnieniem dane uczestników Forum zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa określoną przez wydawcę Forum.

  5. Administratorzy i moderatorzy uczestniczą w dyskusjach na Forum i udzielają pomocy na takich samych zasadach, jak każdy inny uczestnik, w miarę swoich chęci i możliwości czasowych. Oznacza to, że ani administratorzy, ani moderatorzy nie mają obowiązku uczestniczyć w dyskusjach i odpowiadać na pytania związane ze zgłaszanymi problemami w kwestiach, jakim służy forum. Domeną aktywności administratorów i moderatorów na forum jest utrzymywanie ładu, porządku, atmosfery wzajemnej pomocy i zaufania.

  XI. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Wydawca Forum nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi uczestników Forum.
  2. Wydawca Forum nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, umyślne, przypadkowe lub inne straty i szkody, włączając w to, ale nie ograniczając do tego, straty finansowe, utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych (nawet jeśli bylibyśmy poinformowani o możliwościach takich strat), będące wynikiem:
   1. korzystania z Forum i usług Forum bądź niemożności skorzystania z nich,
   2. kosztów uzyskania zastępczych dóbr lub usług,
   3. nieautoryzowanego dostępu lub modyfikacji danych Twojej transmisji,
   4. działań lub wpływu na Forum osoby trzecich albo firm lub
   5. jakiejkolwiek innej przyczyny związanej z działaniem Forum.

  3. Pewne jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odszkodowań za pośrednie skutki zaniedbań lub za szkody pośrednie, toteż w pewnych przypadkach powyższe wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.
  4. Bez względu na powyższe, cała odpowiedzialność Wydawcy za wszelkie straty, szkody oraz przyczyny wszczęcia postępowania, z uwzględnieniem, lecz bez ograniczenia do związanych z umową, spowodowane deliktem lub powstałe w inny sposób, wynikające z użytkowania Forum, jego zawartości lub zamieszczonych łączy, nie może przekroczyć kwoty uiszczonej Wydawcy w celu uzyskania dostępu do Forum.

  XII. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 roku.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
  4. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują z chwilą ich ogłoszenia.
  5. Ogłoszenie o zmianie regulaminu będzie podawane do wiadomości uczestników Forum w dziale Komunikaty.
  6. Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do Regulaminu oraz prośby o wyjaśnienie lub interpretację przyjmuje Główny Administrator Forum.


  Załącznik nr 1 do Regulaminu Forum Polskiej Społeczności Joomla!
  Słownik pojęć używanych w Regulaminie
  • Administrator - osoba zarządzająca Forum, sprawująca merytoryczny i techniczny nadzór nad funkcjonowaniem forum i przestrzeganiem Regulaminu Forum, rozstrzygająca kwestie sporne. Działa w imieniu właściciela portalu www.joomla.pl i Wydawcy.
  • Awatar – graficzny identyfikator uczestnika forum – obrazek lub zdjęcie.
  • Banowanie – ograniczenie lub zablokowanie uczestnikowi możliwości korzystania z forum.
  • Ciasteczka - niewielkie pliki tekstowe (cookies) wysyłane przez serwer i zapisywane w komputerze użytkownika z informacjami o użytkowniku, preferowanych aktualnie ustawieniach, ostatnim połączeniu, itp., ułatwiające i wspomagające korzystanie z forum.
  • Dział – część Forum wyodrębniona z całości ze względu przeznaczenie i zawartość.
  • Forum – udostępniona przez Wydawcę pod adresem http://forum.joomla.pl internetowa forma komunikacji uczestników społeczności Joomla! w Polsce, służąca pomocy wzajemnej oraz wymianie informacji, opinii, doświadczeń, porad i wskazówek; także wyodrębniony tematycznie dział forum, kategoria tematów, wątków.
  • Gospodarz, Główny Administrator Forum – udzielający uczestnikom forum gościny jako wydawca i właściciel witryn w domenie joomla.pl, zarządzający całym forum, powierzający uczestnikom forum zadania moderatorów i administratorów, rozstrzygający zażalenia uczestników forum. Funkcję Głównego Administratora Forum spełnia kolegialnie w imieniu właściciela domeny joomla.pl Zarząd Fundacji PCJ Otwarte Źródła.
  • Gość – osoba odwiedzająca forum, niezalogowana.
  • IP, adres IP – liczbowy ciąg identyfikujący komputer w sieci. Nowe już nie są liczbowe ;)
  • Logowanie – proces identyfikacji uczestnika Forum na podstawie nazwy i hasła w celu udzielenia dostępu do Forum, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
  • Moderacja - działania polegające na korygowaniu wypowiedzi.
  • Moderator - osoba strzegąca porządku w powierzonym dziale forum lub działach forum. Celem działań moderatora jest zapewnienie poprawności, rzeczowości i kultury wypowiedzi uczestników forum. W tym celu moderator może zmieniać, poprawiać, przenosić i usuwać wypowiedzi oraz tematy, zwracać uczestnikom uwagę, upominać, udzielać ostrzeżeń, a także blokować czasowo lub na stałe dostęp do Forum.
  • Ostrzeżenie – uwaga zwrócona uczestnikowi przez moderatora, administratora lub gospodarza.
  • Post – wypowiedź uczestnika forum: pytanie, informacja, odpowiedź zamieszczone na forum.
  • Profil – zbiór informacji o uczestniku Forum dostarczonych podczas rejestracji i wzbogacanych w okresie uczestnictwa w forum, w tym uzyskanych honorowych tytułów i wyróżnień, m.in. nazwa (login), adres email, awatar, sygnatura.
  • Prywatne Wiadomości (PW) – wiadomości przesyłane za pomocą wewnętrznej poczty Forum, widziane tylko przez respondentów (nadawcę i odbiorcę).
  • Reputacja – opinia o użytkowniku forum ukształtowana („osiągnięta”) w wyniku ocen punktowych udzielanych przez innych uczestników forum.
  • Sygnatura – zdefiniowany w profilu podpis uczestnika wyświetlany pod każdą wypowiedzią.
  • Serwis, portal – zespół witryn udostępnianych przez wydawcę w domenie www.joomla.pl.
  • Uczestnik – zarejestrowany użytkownik forum.
  • Usługa – wysyłanie i odbieranie z Forum danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002/144/1204).
  • Użytkownik – każdy, kto korzysta z Forum od momentu, w którym rozpocznie przeglądanie zasobów Forum, aż do momentu opuszczenia Forum (zamknięcia stron forum w swojej przeglądarce lub innym urządzeniu odczytującym).
  • Wątek – grupa wypowiedzi w dyskusji nad problemem zgłoszonym przez uczestnika, który zapoczątkował wątek.
  • Wydawca – Fundacja PCJ Otwarte Źródła z siedzibą w Chorzowie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000405789, NIP 7692219556, REGON 101335509, 41-500 Chorzów, ul. Pawła Stalmacha 7/2.
  • PCJ – Polskie Centrum Joomla! – nieformalny ośrodek liderów i animatorów Joomla! w Polsce, skupionych wokół wydawanej od 2005 roku witryny joomla.pl
  • JED – Główny Katalog Rozszerzeń Joomla! (Joomla Extensions Directory) publikowany pod adresem http://extensions.joomla.org.
  • Wiki - Biblioteka Polskiej Dokumentacji Joomla! publikowana pod adresem http://wiki.joomla.pl.


  Załącznik nr 2 do Regulaminu Forum Polskiej Społeczności Joomla!
  Umowa Uczestników Forum Polskiej Społeczności Joomla!
  Decydując się na uczestnictwo w Forum Polskiej Społeczności Joomla!:
  1. rozumiem, że Forum jest platformą komunikacji użytkowników Joomla!, pomocy wzajemnej, dyskusji i współpracy, a nie punktem darmowych usług serwisowych;
  2. rozumiem, że na Forum mogę przedstawić swój problem, licząc, iż znajdzie się ktoś, kto zechce mi pomóc, ale nie mogę od nikogo żądać pomocy, ani formułować pod czyimkolwiek adresem pretensji z powodu czy to treści, czy formy wypowiedzi;
  3. wiem, że każdą wypowiedź sformułowaną w sposób niestosowny, niegrzeczny, nieadekwatny czy nieodpowiedni z jakiegokolwiek względu, mogę zgłosić administratorom Forum jako nieprawidłową;
  4. przyjmując do wiadomości Regulamin Forum, dołożę ze swej strony wszelkich starań, aby pomnażać zasoby Forum, utrzymywać możliwie wysoki poziom merytoryczny Forum, nie wszczynać zbędnych dyskusji i animozji, uwzględniać wszystkie wskazówki umieszczone w niniejszej Umowie Uczestnika Forum.


  I. Zanim założysz nowy wątek
  1. Poznaj podstawy obsługi Joomla!
   Najwięcej pytań nasuwa się nowicjuszom. Zważ jednak, że Forum nie jest ani poradnią dla początkujących, ani kursem, ani instrukcją obsługi.
   Na forum pomagamy sobie wzajemnie w rozwiązywaniu problemów, których nie opisują materiały podręczne.
   Jeśli dopiero zaczynasz z Joomla!, powstrzymaj się więc od pytań o sprawy, które należą do elementarza obsługi Joomla!, choć Tobie mogą wydawać się trudne. Poświęć nieco czasu na zapoznanie się z programem, przejrzyj pomoc podręczną, skorzystaj z podręcznika, poczytaj poradniki w naszej Elektronicznej Bibliotece Dokumentacji Joomla! albo wybierz się na kurs.
  2. Poszukaj rozwiązania na własną rękę.
   Joomla! używa tysiące ludzi, którzy zgłaszają problemy i pytania. Jest niemal pewne, że Twój problem również został już opisany, zgłoszony i rozwiązany. Nie nadużywaj więc gotowości innych do udzielenia Ci pomocy. Zanim o nią poprosisz, poszukaj rozwiązania na własną rękę – w poradnikach, na blogach, na forach internetowych. Skorzystaj z wyszukiwarki Google. Skorzystaj z wyszukiwarki Forum. Przejrzyj odpowiedzi na Częste pytania.
  3. Uaktualnij Joomla! i jego rozszerzenia
   Częstym źródłem „problemów” jest nieaktualne oprogramowanie. Wystarczy tylko przejrzeć dzienniki zmian w Joomla!, by się przekonać, że w każdym kolejnym wydaniu poprawiano różne aspekty działania programu, a ilość zmian w jednym wydaniu liczy niekiedy nawet kilkaset pozycji. Zanim więc zgłosisz swój problem, upewnij się, że korzystasz z najnowszych stabilnych wersji Joomla! i dodatkowych rozszerzeń, a jeśli nie są to wersje najnowsze, dokonaj ich aktualizacji. Uwaga: ostatnią stabilną wersją Joomla 1.0 jest wydanie z numerem 1.0.15.
  4. Zbadaj możliwe typowe przyczyny problemu
   Każde wydanie Joomla! jest wszechstronnie testowane w różnych warunkach, a więc „powinno działać” w środowisku spełniającym wymagania.
   I prawie zawsze działa, z wyjątkiem sytuacji, gdy… nie działa .
   Jeśli Ci się przydarzy, że nie działają podstawowe funkcje, zbadaj, czy przyczyna nie tkwi w konfiguracji Twojego środowiska.
   Sprawdź, czy problem pojawia się w innych przeglądarkach. Przetestuj, czy pojawia się po przełączeniu na standardowy szablon Joomla!. Wyczyść pamięć podręczną, zarówno swojej przeglądarki, jak i Joomla! (na zapleczu). Przełącz witrynę w tryb diagnostyczny – przeanalizuj pojawiające się komunikaty. Powyłączaj kolejno zainstalowane ostatnio rozszerzenia, zwłaszcza dodatki – być może to któryś z nich jest źródłem problemu. Sprawdź zawartość pliku /logs/error.php.


  II. Zgłaszanie problemów - zakładanie wątków
  1. Określ problem w temacie
   Każdy wątek tytułuj tak, aby temat sygnalizował problem. Temat powinien być krótki i rzeczowy, napisany zgodnie z regułami polskiej ortografii (pierwsza litera wielka, dalsze małe, oczywiście – w nazwach wielkie).
   Jeśli komponent, którego dotyczy problem, nie ma swego działu, poprzedź tytuł wątku nazwą komponentu w nawiasach kwadratowych, np. [Virtuemart], [JEvents]. Pomoże to w późniejszym wyszukiwaniu tematu i Tobie, i innym użytkownikom.
   Nie używaj oczywistych zwrotów typu: „pomocy”, „mam problem”, „pilne”, „nie działa” etc.
  2. Dobierz odpowiedni dział
   Umieszczaj temat (wątek) w odpowiednim dziale. Zwróć uwagę, że na forum wyodrębniono kategorie forów dotyczących Joomla 1.0, Joomla 1.5 i najnowszej linii rozwojowej (1.6+ -> 2.5).
   Jeśli się pomylisz, poproś moderatora o przeniesienie wątku do właściwego działu.
  3. Nie powielaj tematów
   Wcześniej sprawdź, czy podobny lub taki sam temat nie był już poruszany. Zwróć uwagę na tematy „przyklejone”, skorzystaj również z wyszukiwarki. Nie wahaj się jednak założyć nowego wątku, jeśli Twój problem jest inny, niż poruszane w podobnych wątkach.
   Nie umieszczaj tego samego tematu na kilku podforach.
  4. Jeden wątek – jeden temat
   W jednym wątku zgłaszaj tylko jeden problem.
   Nie bój się założyć kilku tematów, jeśli chcesz porady w kilku kwestiach. Czasem nawet poruszenie dwóch podobnych problemów w jednym wątku uniemożliwia udzielanie porad w sposób przejrzysty i jednoznaczny.
  5. Opisz problem dokładnie
   Staraj się przedstawiać trapiący Cię problem precyzyjnie – opisz, na czym polega Twój kłopot, co się dzieje, w jakich okolicznościach.
   W przypadku, gdy coś nie działa w oczekiwany sposób, podaj jak najwięcej danych o środowisku instalacyjnym. Aby je przygotować, skorzystaj z Pomocnika Pisania Postów.
   Jeśli problem dotyczy jakiegoś rozszerzenia, podaj jego nazwę, numer wydania, skąd pobrane, czy i jak zmodyfikowane. Jeśli otrzymujesz komunikaty błędów, zacytuj pierwszą linię.
   Zawsze, jeśli to tylko możliwe, umieszczaj łącze do strony, na której można zbadać (zobaczyć) problem.
  6. Nie pytaj o podstawy
   Przeczytaj jeszcze raz pierwszą wskazówkę w części Zanim założysz nowy wątek.
   Co więc zrobić, gdy masz banalne pytanie o podstawy i stres Ci nie pozwala racjonalnie pomyśleć? Wszak i po to jest Forum!. Wykorzystaj znajomości. Opisz swój problem w profilu jednego ze znajomych, obecnego akurat na Forum, albo wyślij prywatną wiadomość.
   Gdy nie masz znajomych, napisz do wybranego moderatora. Zważ wszakże, że gdy będzie to jedna z Twoich pierwszych wypowiedzi na Forum, możesz Cię spotkać rozczarowanie i wskazówka, by poznać podstawy.


  III. Odpowiedzi, udzielanie porad, wskazówek
  1. Trzymaj się tematu
   Albo pisz na temat, albo nie pisz wcale.
   Zanim włączysz się do dyskusji, zapoznaj się dokładnie z opisem problemu i już udzielonymi odpowiedziami. Może to, co chcesz napisać, zostało już napisane?
   Unikaj wypowiedzi, które nic nie wnoszą do tematu, unikaj również zbaczania z tematu.
  2. Doradzaj konkretnie
   Pamiętaj, że każdy, kto napotyka problem, z którym nie może sobie poradzić, przeżywa pewien stres. Oczekuje konkretnej porady, a nie dywagacji na temat, strofowania i pouczeń, i wypowiedzi obok tematu.
   Napisz więc, co zrobić, jakie wykonać czynności, jakie opcje ustawić, jakim posłużyć się narzędziem, itp.
   Jeśli znasz opracowanie, które może być pomocne w rozwiązaniu problemu, podaj odnośnik.
  3. Uwzględniaj doświadczenia pytającego
   Zważ, że uczestnikami Forum są i początkujący użytkownicy Joomla!, i osoby doświadczone, nawet jeśli nie w Joomla!, to życiowo. Uwzględniaj ten fakt w swoich poradach. Dostosuj wypowiedź do doświadczenia zgłaszającego problem. Pamiętaj, że to, co jest oczywiste dla Ciebie, nie zawsze jest równie oczywiste dla innych. Objaśniaj, jeśli coś wymaga objaśnienia, unikaj niejasnych skrótów myślowych, zadbaj o zrozumiały język.
  4. Nie dopisuj zbędnych komentarzy.
   Wiesz i chcesz pomóc – poradź, a nie komentuj. Nie wiesz, nie pisz.
   Jeśli problem jest błahy, a opis wskazuje, że zgłaszający nie poznał podstaw obsługi Joomla!, zignoruj go, a już w żadnym przypadku nie pouczaj, że rozwiązanie przedstawiono w poradnikach czy pomocy podręcznej, nie sugeruj czytania pomocy podręcznej, wycieczek do Elektronicznej Biblioteki czy zakupu podręcznika. Narazisz się co najwyżej na niewybredne uwagi i pretensje.
   Jeśli problem dotyczy kwestii wielokrotnie zgłaszanych i rozwiązanych na Forum, czy też opisanych w pomocy podręcznej, wstrzymaj się z wszelką „pomocą”, aż moderator usunie taki wątek do Kosza.
   Do powstrzymania się od zbędnych komentarzy zobligowani są także moderatorzy.
  5. Ilustruj sensownie i rozsądnie
   Dobra ilustracja znaczy czasem więcej niż 1000 słów. Dlatego rozważ, czy nie warto zilustrować Twojego problemu lub podpowiedzi zdjęciem ekranu.
   Pamiętaj, że na podstawie samego obrazka nie sposób doradzać, jak poprawić wygląd strony. W tym przypadku niezbędne jest łącze do witryny.
   Dobierz odpowiedni rozmiar obrazka, aby nie sprawiał kłopotów w odczytaniu treści, ani też nie niszczył układu Forum w przeglądarce – nie wszyscy mają wielkie ekrany.
   Nie zamieszczaj łączy do obrazków na innych serwerach – obrazki muszą być dostępne także dla przyszłych użytkowników Forum, aby post był czytelny i zrozumiały.
  6. Łącza w wypowiedziach
   W wypowiedziach można umieszczać odnośniki do stron, na których wystąpił problem, a także do stron, na których znajdują się opisy rozwiązań zgłoszonych problemów bądź materiały instruktażowe pomocne w rozwiązaniu.
   Umieszczając adres swojej strony z problemem, nie zmuszaj chcących Ci pomóc do kopiowania adresu i wklejania w przeglądarce. Umieść adres tak, aby był łączem (adresy z przedrostkiem www lub http:// są automatycznie przekształcane w odnośniki).
   Nie usuwamy poprawnych adresów z wątków opisujących rozwiązane problemy.


  IV. Język wypowiedzi
  1. Pisz po polsku
   Obowiązującym językiem wypowiedzi na Forum jest język polski. Oczywiście, w tekście wypowiedzi można zamieszczać cytaty w języku oryginału, np. komunikatów ekranowych, ale dobrze jest wówczas podać również tłumaczenie albo przynajmniej, jak się rozumie cytowany komunikat.
   Jeśli znajdziesz opis rozwiązania w języku angielskim, nie cytuj go na Forum, ale zamieść tłumaczenie albo podaj odnośnik do strony z oryginałem.
  2. Nie kalecz języka
   Błąd czy usterka językowa to nie tragedia. Trafia się nawet najwybitniejszym. Ale zrozumienie to nie przyzwolenie. Użytkownik Forum jest zobowiązany zadbać o poprawność swoich wypowiedzi pod względem językowym (słownictwo, poprawna składnia, ortografia, interpunkcja).
  3. Sprawdzaj pisownię
   Jeśli masz skłonności do popełniania błędów, używaj przeglądarki udostępniającej moduł sprawdzania pisowni (np. Firefox w edycji polskiej). Jeśli Twoja przeglądarka nie sprawdza pisowni, a masz skłonności do popełniania błędów, skorzystaj z zewnętrznego edytora tekstu ze sprawdzaniem pisowni (np. Writer czy MS Word).
   Dysgrafia może Cię usprawiedliwiać w szkole, ale nie usprawiedliwia w przypadku wystąpień publicznych. Nie obrażaj się za zwrócenie Ci uwagi na niepoprawną pisownię. Błędy popełniane publicznie trzeba napiętnować publicznie, żeby się nie panoszyły.
  4. Nie udziwniaj i nie szpanuj
   Nie stosuj żAdNyCh DzIwNyCh sposobów zwracania uwagi na treść. Nie krzycz WIELKIMI LITERAMI (teksty pisane w ten sposób oznaczają w Internecie krzyk). Nie używaj slangu. W języku polskim mamy treści lub zawartość, a nie kontent, szablony, a nie templatki, dodatki, a nie pluginy, itd. Zamiast IMHO, pisz swoim zdaniem, zamiast RTFM poleć przeczytanie instrukcji, zwłaszcza, że to pierwsze jest niezbyt parlamentarne. Forum ma być otwarte dla wszystkich, a nie kręgu wtajemniczonych.


  V. KULTURA WYPOWIEDZI
  1. Uprzejmie ze zrozumieniem
   W tym, co piszesz, zadbaj o uprzejmość, a do tego, co czytasz, podchodź ze zrozumieniem. Pamiętaj jednak, że masz do czynienia ze słowem pisanym, któremu nie towarzyszy serdeczny ton i ciepła barwa głosu ani przyjazny wyraz twarzy. Ciesz się z dobrego i miłego słowa, ale nie żądaj powitań i szablonowej grzeczności.
   Jeśli ktoś się wypowiada w Twojej sprawie, to chce Cię wesprzeć, czyni Ci uprzejmość, poświęca swój czas i uwagę nie po to, by się za chwilę dowiedzieć, że słów użył niewłaściwych albo się wymądrza lub popisuje.
  2. Bezpośredniość
   Na Forum zwracamy się do siebie przez „Ty”, dając sobie tym samym przyzwolenie na wyrażanie swoich myśli, potrzeb i oczekiwań, a także ocen wprost, bez zbytnich ceregieli. Ale to nie jest przyzwolenie na jakąkolwiek niegrzeczność, lekceważenie, zuchwałość, impertynencje.
  3. Dowcip, ironia i poczucie humoru
   Dowcip, ironia, nawet z odrobiną sarkazmu są tym w rozmowie, czym sól jest w potrawie. Dodają smaku. Traktuj je z poczuciem humoru godnym ludzi inteligentnych i należnym dystansem. Ale stosuj z wyczuciem i umiarem, aby czasem „nie przesolić”.
  4. Oceny i krytyka
   Oceny i krytyka służą precyzyjnemu ujmowaniu istoty rzeczy, zwróceniu uwagi na nieodpowiednie czy niedostosowane do sytuacji działania, pomysły, sugestie.
   Mylić się i popełniać błędy jest rzeczą ludzką.
   Nie reaguj więc na krytykę usprawiedliwianiem się, obroną czy agresją. Przyjmuj ją spokojnie, ze zrozumieniem. A jeśli to możliwe, wykorzystaj.
   Ze swej strony powstrzymaj się od krytyki nikomu niepotrzebnej, a gdy musisz coś skrytykować, dobieraj słowa szczególnie starannie.
  5. Dziękuję i inne słowa magiczne
   „Proszę”, „przepraszam”, „dziękuję” niewiele kosztuje, a wszystkim jest przyjemniej. Aby podziękować, nie pisz niepotrzebnego posta, ale skorzystaj z opcji „Pomógł – daj punkt” lub „Dodaj ocenę do reputacji uczestnika”. Jeśli sprawisz komuś przykrość, przeproś, a gdy Ci sprawia trudność publiczne przepraszanie, wyślij prywatną wiadomość. Jeśli czegoś nie rozumiesz poproś o wyjaśnienie. Magiczne słowa potrafią otworzyć nawet kamienne serce.
  Ostanio edytowane przez zwiastun : 29-05-2018 21:39
  Korzystaj i ciesz się!
  ===============
  Zwiastun
  Biblioteka Elektronicznej Dokumentacji Joomla!

Podobne tematy

 1. Udostępnianie treści w popularnych społecznościach
  przez bogdanos na forum Szukam dodatku do Joomla
  Odpowiedzi: 2
  Ostatni post/autor: 09-01-2011, 20:48
 2. Komponent społeczności.
  przez elementh na forum Szukam dodatku do Joomla
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post/autor: 04-02-2010, 06:35
 3. Jeszcze o społeczności użytkowników
  przez m0cna na forum Szukam dodatku do Joomla
  Odpowiedzi: 4
  Ostatni post/autor: 12-02-2009, 12:47
 4. Toolbar społeczności Joomla!
  przez Sova na forum Różne
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post/autor: 12-05-2006, 11:29

Reguły pisania

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz dodawać wypowiedzi
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz poprawiać swoich postów
 •