Zwięzłe i rzeczowe omówienie kwestii związanych z ochroną danych osobowych:
http://www.prawo.egospodarka.pl/6736...ie,1,92,1.html