Witajcie,

Piszę sobie skrypt eksportu danych do Excela. W tym celu korzystam z gotowej biblioteki: export-xls.class.php. Napisałem funkcję zgodnie z przykładem, która wywołuje się po kliknięciu w link:
Kod PHP:
function BL_RefereeExcel($option){
    
#include the export-xls.class.php file
    
require('include/export-xls.class.php');
    
$filename 'test.xls'// The file name you want any resulting file to be called.
    #create an instance of the class
    
$xls = new ExportXLS($filename);
    
#lets set some headers for top of the spreadsheet
    #
    
$naglowek "Test Spreadsheet"// single first col text
    
$xls->addHeader($naglowek);
    
#add blank line
    
$naglowek null;
    
$xls->addHeader($naglowek);
    
#add 2nd header as an array of 3 columns
    
$naglowek[] = "Name";
    
$naglowek[] = "Age";
    
$naglowek[] = "Height";
    
$xls->addHeader($naglowek);
    
# Lets add some sample data
    #
    # Of course this can be from a SQL query or anyother data source
    #
    #first line
    
$row[] = "Jack";
    
$row[] = "24";
    
$row[] = "6ft 5";
    
$xls->addRow($row);
    
#second line
    
$row = array();
    
$row[] = "Jim";
    
$row[] = "22";
    
$row[] = "5ft 5";
    
$xls->addRow($row);
    
#add a multi dimension array
    
$row = array();
    
$row[] = array(=>'Jess'1=>'54'2=>'4ft');
    
$row[] = array(=>'Luke'1=>'6'2=>'2ft');
    
$xls->addRow($row);
    
# You can return the xls as a variable to use with;
    # $sheet = $xls->returnSheet();
    #
    # OR
    #
    # You can send the sheet directly to the browser as a file
    #
    
$xls->sendFile();

Tylko że do pliku dodają się nagłówki - śmieci <style> z joomli:
Kod:
<style>
.etabs_vis{
float:left;
padding:5px 20px 5px 30px;
margin:1px;
cursor:pointer;
background-color:#cfcfcf;
border:1px solid #cfcfcf;
background-repeat:no-repeat;
background-position:5px 5px;
color:#333;
}
.etabs_hide{
float:left;
padding:5px 20px 5px 30px;
margin:1px;
cursor:pointer;
background-color:#eee;
border:1px solid #cfcfcf;
background-repeat:no-repeat;
background-position:5px 5px;
color:#333;
}
.tabdiv{
border:1px solid #cfcfcf;
padding:7px;
} .........
Dlaczego? Jak je usunąć?