za menu odpowiada tabele #__menu i #__menu-types. Trzeba przekopiowac obie. Ponadto, żeby się menu wyświetlało w odpowiednich miejscah na stronie musza być przekopiowane tabele #__modules i #__modules-menu.
Za dane użytkowników odpowiada kilka tabel i wszystkie trzeba przenieść (lub przenieść z nich dane):
- #__usergroups
- #__user
- #__user_usergroup_map
- #__viewlevels