musze zainstalować "ręcznie" komponent... tzn komponent działa ale nie mam dostepu do niego z poziomu panelu administratora... nie ma go w wykazie zainstalowanych komponentów i w menu komponentów - jak zrobić by komponent był "widoczny" i był do niego dostęp