@bartix - masz coś konkretnego? Potrzebujesz wsparcia? Chcesz wspierać. Bo komentowanie rzeczy sprzed miesięcy sensu nie ma żadnego.