Koordynuję tłumaczenie CB wraz z dodatkami. Tłumaczenie jest ukończone w 95%. Potrzebne jest przetestowanie tłumaczenia i naniesienie koniecznych poprawek.
Wszystkie osoby chętne do pomocy proszę o rejestrację na transifex.com, dołączenie do projektu Community Builder i kontakt ze mną: https://www.transifex.com/organization/joomlapolis