Dołączam się do poprzedniego komentarzu. Użycie aktualnych wersji systemu i rozszerzeń to najlepszy sposób ochronić stronę przed atakami.