Po aktualizacji do J3.7 dla pozycji menu z typem 'Jedna kategoria artykułów' i ustawionymi wcześniej "opcjach przeglądu artykułów' na np. 3 kolumn, 6 pozycji, artykuły wyświetlane są tylko w 1 kolumnie.
W devtoolsach widzę, że bootstrap wykorzystuje tylko jeden .row i klasę .col-md-12, oczywiście wszystko powinno być podzielone na więcej wierszy i .col-md-4 x3.


Czy ktoś może mnie naprowadzić gdzie leży błąd? Pomimo zmian w zapleczu ilości kolumn na 1,2,3,6 ciągle wyświetlana jest tylko 1.