Component Creator i domysle sortowanie wyników
Wyniki 1 do 8 z 8

Temat: Component Creator i domysle sortowanie wyników

 1. #1

  Joomla! 3.5 Component Creator i domysle sortowanie wyników

  Nie potrafię ustawić aby domyślny ordering po wejściu w komponent wchodził mi w sortowanie po:


  Kod PHP:
  parent::populateState('a.data_premiery''ASC'); 
  Mimo kombinowania ciągle nie śmiga - co robię źle? Fragment kodu w models poniżej.

  Kod PHP:
  <?php

  /**
   * @version    CVS: 1.5.2
   * @package    Com_Ksiazki
   * @author     Ciubas <biuro@mappo.pl>
   * @copyright  2017 Ciubas
   * @license    GNU General Public License v2 lub późniejsza; zobacz LICENSE.txt
   */
  defined('_JEXEC') or die;

  jimport('joomla.application.component.modellist');

  /**
   * Methods supporting a list of Ksiazki records.
   *
   * @since  1.6
   */
  class KsiazkiModelKsiazki extends JModelList
  {
      
  /**
       * Constructor.
       *
       * @param   array  $config  An optional associative array of configuration settings.
       *
       * @see        JController
       * @since      1.6
       */
      
  public function __construct($config = array())
      {
          if (empty(
  $config['filter_fields']))
          {
              
  $config['filter_fields'] = array(
                  
  'id''a.id',
                  
  'ordering''a.ordering',
                  
  'state''a.state',
                  
  'created_by''a.created_by',
                  
  'modified_by''a.modified_by',
                  
  'tytul''a.tytul',
                  
  'autor''a.autor',
                  
  'okladka''a.okladka',
                  
  'isbn''a.isbn',
                  
  'format''a.format',
                  
  'cena''a.cena',
                  
  'sprzedaz''a.sprzedaz',
                  
  'data_premiery''a.data_premiery',
                  
  'opis_krotki''a.opis_krotki',
                  
  'opis_dlugi''a.opis_dlugi',
                  
  'recenzje''a.recenzje',
                  
  'patronaty''a.patronaty',
                  
  'link_papier_g''a.link_papier_g',
                  
  'link_papier''a.link_papier',
                  
  'link_ebook_g''a.link_ebook_g',
                  
  'link_ebook''a.link_ebook',
                  
  'link_audio_g''a.link_audio_g',
                  
  'link_audio''a.link_audio',
              );
          }

          
  parent::__construct($config);
      }

      
  /**
       * Method to auto-populate the model state.
       *
       * Note. Calling getState in this method will result in recursion.
       *
       * @param   string  $ordering   Elements order
       * @param   string  $direction  Order direction
       *
       * @return void
       *
       * @throws Exception
       *
       * @since    1.6
       */
      
  protected function populateState($ordering null$direction null)
      {


          
  $app  JFactory::getApplication();
          
  $list $app->getUserState($this->context '.list');          
  $ordering  = isset($list['filter_order'])     ? $list['filter_order']     : null;
          
  $direction = isset($list['filter_order_Dir']) ? $list['filter_order_Dir'] : null;

          
  $list['limit']     = (int) JFactory::getConfig()->get('list_limit'20);
          
  $list['start']     = $app->input->getInt('start'0);
          
  $list['ordering']  = $ordering;
          
  $list['direction'] = $direction;

          
  $app->setUserState($this->context '.list'$list);
          
  $app->input->set('list'null);

          
  // List state information.
          
  parent::populateState($ordering$direction);

       
  //    parent::populateState('data_premiery', 'ASC'); //sortowanie po dacie premiery!

          
  $app JFactory::getApplication();

          
  $ordering  $app->getUserStateFromRequest($this->context '.ordercol''filter_order'$ordering);
          
  $direction $app->getUserStateFromRequest($this->context '.orderdirn''filter_order_Dir'$ordering);

          
  $this->setState('list.ordering'$ordering);
          
  $this->setState('list.direction'$direction);

          
  $start $app->getUserStateFromRequest($this->context '.limitstart''limitstart'0'int');
          
  $limit $app->getUserStateFromRequest($this->context '.limit''limit'0'int');

          if (
  $limit == 0)
          {
              
  $limit $app->get('list_limit'0);
          }

          
  $this->setState('list.limit'$limit);
          
  $this->setState('list.start'$start);


      }

 2. Pani Reklamowa
  Pani Reklamowa jest aktywna
  Avatar Panny Google

  Dołączył
  19-08-2010
  Skąd
  Internet
  Postów
  milion
  Pochwał
  setki
 3. #2
  Nowicjusz
  Dołączył
  25-12-2012
  Wpisy
  20
  Punkty
  3

  Domyślny

  Ordering jest dokonywany w getListQuery(). To co tutaj jest to obsługa sortowania wywoływana z interfejsu użytkownika.
  Jeśli chcesz na sztywno to na sztywno zrobić to w populateState dodaj $query->order('nazwapola kierunek') gdzie kierunek to ASC lub DESC.

  W Twoim kodzie za przekazanie sortowania do getListQuery odpowiada:

  parent:: populateState($ordering, $direction);

  Inicjowane masz to wcześniej:

  $ordering = isset($list['filter_order']) ? $list['filter_order'] : null;
  $direction = isset($list['filter_order_Dir']) ? $list['filter_order_Dir'] : null;

  Jeśli null'e pozamieniasz odpowiednio na pole (nie wiem jak getListQuery wygląda ale np. a.id) i na kierunek (ASC lub DESC) to domyślny widok będzie z sortowaniem jakim będziesz chciał:

  $ordering = isset($list['filter_order']) ? $list['filter_order'] : 'a.id';
  $direction = isset($list['filter_order_Dir']) ? $list['filter_order_Dir'] : 'asc';  Oczywiście w getListQuery() musi znajdować się $query->order.

 4. #3

  Domyślny

  Hej,

  obecnie mam jak poniżej i jest super ale jak użyję przełączania przez przyciski (1,2,3,4) strony to sortowanie się znowu pierdzieli. Totalnie nie potrafię ustawić aby domyślnie sortował właśnie po: data_premiery

  Kod PHP:
  <?php
  /** * @version    CVS: 1.5.2 * @package    Com_Ksiazki * @author     Ciubas <biuro@mappo.pl> * @copyright  2017 Ciubas * @license    GNU General Public License v2 lub późniejsza; zobacz LICENSE.txt */defined('_JEXEC') or die;
  jimport('joomla.application.component.modellist');
  /** * Methods supporting a list of Ksiazki records. * * @since  1.6 */class KsiazkiModelKsiazki extends JModelList{    /**     * Constructor.     *     * @param   array  $config  An optional associative array of configuration settings.     *     * @see        JController     * @since      1.6     */    public function __construct($config = array())    {        if (empty($config['filter_fields']))        {            $config['filter_fields'] = array(                'data_premiery''a.data_premiery',                'ordering',                'id''a.id',                 'a.ordering',                'state''a.state',                'created_by''a.created_by',                'modified_by''a.modified_by',                'tytul''a.tytul',                'autor''a.autor',                'okladka''a.okladka',                'isbn''a.isbn',                'format''a.format',                'cena''a.cena',                'sprzedaz''a.sprzedaz',                'opis_krotki''a.opis_krotki',                'opis_dlugi''a.opis_dlugi',                'recenzje''a.recenzje',                'patronaty''a.patronaty',                'link_papier_g''a.link_papier_g',                'link_papier''a.link_papier',                'link_ebook_g''a.link_ebook_g',                'link_ebook''a.link_ebook',                'link_audio_g''a.link_audio_g',                'link_audio''a.link_audio',            );        }
          
  parent::__construct($config);    }
      
  /**     * Method to auto-populate the model state.     *     * Note. Calling getState in this method will result in recursion.     *     * @param   string  $ordering   Elements order     * @param   string  $direction  Order direction     *     * @return void     *     * @throws Exception     *     * @since    1.6     */    protected function populateState($ordering null$direction null)    {

          
  $app  JFactory::getApplication();        $list $app->getUserState($this->context '.list');


          
  $ordering  = isset($list['filter_order'])     ? $list['filter_order']     : null;        $direction = isset($list['filter_order_Dir']) ? $list['filter_order_Dir'] : null;
          
  $list['limit']     = (int) JFactory::getConfig()->get('list_limit'20);        $list['start']     = $app->input->getInt('start'0);        $list['ordering']  = $ordering;        $list['direction'] = $direction;
          
  $app->setUserState($this->context '.list'$list);        $app->input->set('list'null);
          
  // List state information.        parent::populateState($ordering, $direction);
       //    parent::populateState('data_premiery', 'ASC'); //sortowanie po dacie premiery!
          
  $app JFactory::getApplication();
          
  $ordering  $app->getUserStateFromRequest($this->context '.ordercol''filter_order'$ordering);        $direction $app->getUserStateFromRequest($this->context '.orderdirn''filter_order_Dir'$ordering);
          
  $this->setState('list.ordering'$ordering);        $this->setState('list.direction'$direction);
          
  $start $app->getUserStateFromRequest($this->context '.limitstart''limitstart'0'int');        $limit $app->getUserStateFromRequest($this->context '.limit''limit'0'int');
          if (
  $limit == 0)        {            $limit $app->get('list_limit'0);        }
          
  $this->setState('list.limit'$limit);        $this->setState('list.start'$start);

      }
      
  /**     * Build an SQL query to load the list data.     *     * @return   JDatabaseQuery     *     * @since    1.6     */    protected function getListQuery()    {        // Create a new query object.        $db    = $this->getDbo();        $query = $db->getQuery(true);
          // Select the required fields from the table.        $query            ->select(                $this->getState(                    'list.select', 'DISTINCT a.*'                )            );
          
  $query->from('`#__ksiazki` AS a');
          
  // Join over the users for the checked out user.        $query->select('uc.name AS uEditor');        $query->join('LEFT', '#__users AS uc ON uc.id=a.checked_out');
          // Join over the created by field 'created_by'        $query->join('LEFT', '#__users AS created_by ON created_by.id = a.created_by');
          // Join over the created by field 'modified_by'        $query->join('LEFT', '#__users AS modified_by ON modified_by.id = a.modified_by');        // Join over the foreign key 'autor'        $query->select('`#__users_2695087`.`name` AS users_fk_value_2695087');        $query->join('LEFT', '#__users AS #__users_2695087 ON #__users_2695087.`id` = a.`autor`');
          
  if (!JFactory::getUser()->authorise('core.edit''com_ksiazki'))        {            $query->where('a.state = 1');        }
          
  // Filter by search in title        $search = $this->getState('filter.search');
          
  if (!empty($search))        {            if (stripos($search'id:') === 0)            {                $query->where('a.id = ' . (int) substr($search3));            }            else            {                $search $db->Quote('%' $db->escape($searchtrue) . '%');                $query->where('( a.tytul LIKE ' $search '  OR #__users_2695087.name LIKE ' $search '  OR  a.isbn LIKE ' $search ' )');            }        }

          
  // Add the list ordering clause.        $orderCol  = $this->state->get('list.ordering', 'data_premiery');        $orderDirn = $this->state->get('list.direction', 'DESC');
          
  if ($orderCol && $orderDirn)        {            $query->order($db->escape($orderCol ' ' $orderDirn));        }
          return 
  $query;    }
      
  /**     * Method to get an array of data items     *     * @return  mixed An array of data on success, false on failure.     */    public function getItems()    {        $items parent::getItems();
          foreach (
  $items as $item)        {            if (isset($item->autor) && $item->autor != '')            {                if (is_object($item->autor))                {                    $item->autor = \Joomla\Utilities\ArrayHelper::fromObject($item->autor);                }
                  
  $values = (is_array($item->autor)) ? $item->autor explode(','$item->autor);                $textValue = array();
                  foreach (
  $values as $value)                {                    $db JFactory::getDbo();                    $query $db->getQuery(true);                    $query                            ->select('`#__users_2695087`.`name`')                            ->from($db->quoteName('#__users''#__users_2695087'))                        ->where($db->quoteName('id') . ' = ' $db->quote($db->escape($value)));                    $db->setQuery($query);                    $results $db->loadObject();
                      if (
  $results)                    {                        $textValue[] = $results->name;                    }                }
                  
  $item->autor = !empty($textValue) ? implode(', '$textValue) : $item->autor;            }
                      
  $item->sprzedaz JText::_('COM_KSIAZKI_KSIAZKI_SPRZEDAZ_OPTION_' strtoupper($item->sprzedaz));        }
          return 
  $items;    }
      
  /**     * Overrides the default function to check Date fields format, identified by     * "_dateformat" suffix, and erases the field if it's not correct.     *     * @return void     */    protected function loadFormData()    {        $app              JFactory::getApplication();        $filters          $app->getUserState($this->context '.filter', array());        $error_dateformat false;
          foreach (
  $filters as $key => $value)        {            if (strpos($key'_dateformat') && !empty($value) && $this->isValidDate($value) == null)            {                $filters[$key]    = '';                $error_dateformat true;            }        }
          if (
  $error_dateformat)        {            $app->enqueueMessage(JText::_("COM_KSIAZKI_SEARCH_FILTER_DATE_FORMAT"), "warning");            $app->setUserState($this->context '.filter'$filters);        }
          return 
  parent::loadFormData();    }
      
  /**     * Checks if a given date is valid and in a specified format (YYYY-MM-DD)     *     * @param   string  $date  Date to be checked     *     * @return bool     */    private function isValidDate($date)    {        $date str_replace('/''-'$date);        return (date_create($date)) ? JFactory::getDate($date)->format("Y-m-d") : null;    }}

 5. #4
  Nowicjusz
  Dołączył
  25-12-2012
  Wpisy
  20
  Punkty
  3

  Domyślny

  Nie będę tego analizował, bo się nie da.

  Po prostu zamiast:
  $ordering = isset($list['filter_order']) ? $list['filter_order'] : null;
  $direction = isset($list['filter_order_Dir']) ? $list['filter_order_Dir'] : null;

  ma być:


  $ordering = isset($list['filter_order']) ? $list['filter_order'] : 'a.data_premiery';
  $direction = isset($list['filter_order_Dir']) ? $list['filter_order_Dir'] : 'asc';

  Jeśli w międzyczasie nie wciśniesz sortowania po którejś z kolumn, to domyślnie będzie Ci sortował po dacie premiery.

 6. #5

  Domyślny

  Wpisywałem zamiast null co napisałeś i wyskakiwał błąd jak włączałem sortowanie.

  Chcę aby wszystko działało ale domyślnie aby sortował właśnie po 'a.data_premiery' działa mi to na dzień dobry prawidłowo ale jak już kliknę w liczbę to się przełącza.

  Możesz to zobaczyć na stronie: http://www.szaragodzina.pl/ksiazki/katalog.html

  Klikasz na dole 2 a potem 1 i znowu sortuje po ID - nie potrafię tego ogarnąć.

  Gdyby chodziło tylko o sortowanie po dacie to już by działało - jak widzisz w nowościach czy też zapowiedziach.

 7. #6
  Nowicjusz
  Dołączył
  25-12-2012
  Wpisy
  20
  Punkty
  3

  Domyślny

  Do tego co napisałem:

  odkomentować
  // parent:: populateState('data_premiery', 'ASC'); //sortowanie po dacie premiery!
  i zmienić na (oczywiście bez spacji przed populaterState)

  parent:: populateState($ordering, $direction);

  zakomentować drugie wywołanie:
  $app = JFactory::getApplication();

  poprawić
  $direction = $app->getUserStateFromRequest($this->context . '.orderdirn', 'filter_order_Dir', $ordering);
  na
  $direction = $app->getUserStateFromRequest($this->context . '.orderdirn', 'filter_order_Dir', $direction);

 8. #7

  Domyślny

  Bardzo dziękuję za pomoc, wszystko śmiga idealnie!

 9. #8
  Nowicjusz
  Dołączył
  25-12-2012
  Wpisy
  20
  Punkty
  3

  Domyślny

  Bardzo proszę

Podobne tematy

 1. Template Creator CK
  przez alex51 na forum Programowanie pod Joomla!
  Odpowiedzi: 14
  Ostatni post/autor: 14-01-2014, 18:10
 2. tabela wyników
  przez qoryto na forum Szukam dodatku do Joomla
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post/autor: 23-03-2010, 20:23
 3. [poszukuje] Theme creator
  przez S!wy na forum Różne
  Odpowiedzi: 2
  Ostatni post/autor: 05-07-2009, 14:37
 4. Typowanie Wyników
  przez Krajan na forum Administracja składnikami
  Odpowiedzi: 12
  Ostatni post/autor: 06-04-2006, 01:30

Reguły pisania

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz dodawać wypowiedzi
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz poprawiać swoich postów
 •