Po instalacji com_jce104-pl znikają ikony w menu Komponenty.

Rozwiązanie:
Przed instalacją należy wyedytować plik jce.install i zmienić:

w linii 9:
JCE Admin na Edytor JCE

w linii 18:
JCE Configuration na JCE Konfiguracja

w linii 20:
JCE Languages na JCE Języki

w linii 22:
JCE Plugins na JCE Dokładki

w linii 24:
JCE Layout na JCE Układ ikon