Błąd: () Call to undefined method K2HelperHTML:: loadjQuery () - Strona 3
Strona 3 z 3 PierwszyPierwszy 123
Wyniki 21 do 29 z 29

Temat: Błąd: () Call to undefined method K2HelperHTML:: loadjQuery ()

 1. #21
  Wyjadacz
  Dołączył
  11-08-2006
  Wpisy
  780
  Punkty
  78

  Domyślny

  Wyłącz w Rozszerzenia > Instalacja zarządzanie moduł od RAXO do K2 i sprawdź czy problem nadal występuje.

 2. Pani Reklamowa
  Pani Reklamowa jest aktywna
  Avatar Panny Google

  Dołączył
  19-08-2010
  Skąd
  Internet
  Postów
  milion
  Pochwał
  setki
 3. #22

  Domyślny

  Wyłączałem Raxo, Josette i kilka innych, niestety to nie pomaga :/

  Kombinuję cały czas. Dzięki za poświęcony czas.

 4. #23
  Wyjadacz
  Dołączył
  11-08-2006
  Wpisy
  780
  Punkty
  78

  Domyślny

  Ogólnie wygląda to na niekompatybilne rozszerzenie.

  //edit
  Sprawdź też rozszerzenia powiązane z AcyMailing np AcyMailing: override Joomla mailing system

 5. #24
  Wyjadacz
  Dołączył
  11-08-2006
  Wpisy
  780
  Punkty
  78

  Domyślny

  Jeżeli problem jest nadal aktualny to /administrator/template/issis/index.php dodaj na zam,ej górze
  Kod:
  <?php
  $reflector = new ReflectionClass('K2HelperHTML');
  echo $reflector->getFileName();
  ?>
  wywołaj zaplecze i skopiuj wyświetlony na górze tekst. Powtórz tą samą operace zmieniając kod na następujący
  Kod:
  <?php
  $reflector = new ReflectionClass('JHtmlJquery);
  echo $reflector->getFileName();
  ?>
  po wszystkim usuwasz dodatkowy kod z pliku i prezentujesz wyniki na forum.

 6. #25

  Domyślny

  Cześć,
  Niestety aktualne.

  Po dodaniu 1 kodu do ww pliku, na górze pokazuje mi się:

  Kod:
  /home/users/domyslne/public_html/administrator/components/com_k2/helpers/html.php
  Po zamianie na kod 2 otrzymuję:
  Kod:
  Wystąpił błąd. 					
  0 syntax error, unexpected '_JEXEC' (T_STRING), expecting ',' or ')'

  Przygotowuję się do dużych zmian (template, framework, rezygnacja z K2). Myślę że tydzień będę się przenosić. Zobaczę na efekty po migracji.

 7. #26
  Wyjadacz
  Dołączył
  11-08-2006
  Wpisy
  780
  Punkty
  78

  Domyślny

  Pokaż zawartość pliku plugins/system/jvlibs/javascripts/jvjslib.php

 8. #27

  Domyślny

  Kod:
  <?php
   /**
  # plugin system jvjquerylib - JV JQuery Libraries
  # @versions: 1.5.x,1.6.x,1.7.x,2.5.x
  # ------------------------------------------------------------------------
  # author  Open Source Code Solutions Co
  # copyright Copyright (C) 2011 joomlavi.com. All Rights Reserved.
  # @license - http://www.gnu.org/licenseses/gpl-3.0.html GNU/GPL or later.
  # Websites: http://www.joomlavi.com
  # Technical Support: http://www.joomlavi.com/my-tickets.html
  -------------------------------------------------------------------------*/
  defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
  define('JVJSLIB_PATH', JVLIBS_PATH.'javascripts/');
  define('JVJSLIB_URI', JVLIBS_URI.'javascripts/');
  class JVJSLib{
    public static $libs;
    public static $loaded = array();
    public function __construct($config){
      $data = json_decode(file_get_contents(JVJSLIB_PATH.'data.js'));
      $libs = self::$libs = new JVDataObject($data);
      self::repairDatas($libs);
      
      if(!(JVERSION < '3.0')){
        $libs['jquery.js'] = JUri::root(true)."/media/jui/js/jquery.min.js,".
            JUri::root(true)."/media/jui/js/jquery-noconflict.js,".
            JUri::root(true)."/media/jui/js/jquery-migrate.min.js";
        if(JFactory::getApplication()->isAdmin()){
          $libs['jquery.bootstrap.js'] = JUri::root(true)."/media/jui/js/bootstrap.min.js";
          $libs['jquery.bootstrap.css'] = JUri::root(true)."/media/jui/css/bootstrap.min.css,".JUri::root(true)."/media/jui/css/bootstrap-extended.css,".JUri::root(true)."/media/jui/css/bootstrap-responsive.min.css";
        } 
      }else{
        $libs['jquery.bootstrap.css'] .= ','. JVJSLIB_URI."jquery/bootstrap/css/bootstrap-fix25.css";
      }
      $bootstrapStyle = $config->get('bootstrapstyle','none');
      $app = JFactory::getApplication();
      if(
        $bootstrapStyle == 'none' ||
        ($bootstrapStyle == 'site' && $app->isAdmin()) ||
        ($bootstrapStyle == 'admin' && $app->isSite())
      ) unset($libs['jquery.bootstrap.css']);
    }
    private static function repairDatas($datas){
      if(empty($datas) || is_string($datas)) return;
      foreach($datas as $key => &$data){
        if($key == 'js' || $key == 'css'){
          $fs = explode(',',$data);
          foreach($fs as &$url) $url = JVJSLIB_URI.$url;
          $datas[$key] = implode(',',$fs);
          continue;
        }
        self::repairDatas($data);
      }
    }
    
    public static function add($keys = null){
      if(empty($keys)) return;
      $keys = explode(',',$keys);
      foreach($keys as $key){
        if(isset(self::$loaded[$key])) continue;
        self::$loaded[$key] = true;
        if(!isset(self::$libs->$key)) self::$libs->$key = array();
        $data = self::$libs->$key;
        if(isset($data->require)) self::add($data->require);
        if(isset($data->js)) self::addJS(explode(',',$data->js));
        if(isset($data->css)) self::addCSS(explode(',',$data->css));
      }
    }
    
    private static function addJS($files = array()){
      foreach($files as $file) JFactory::getDocument()->addScript($file);
    }
    private static function addCSS($files = array()){
      foreach($files as $file) JFactory::getDocument()->addStyleSheet($file);
    }
  }
  
  abstract class JHtmlJquery
  {
    /**
     * @var  array Array containing information for loaded files
     * @since 3.0
     */
    protected static $loaded = array();
  
    /**
     * Method to load the jQuery JavaScript framework into the document head
     *
     * If debugging mode is on an uncompressed version of jQuery is included for easier debugging.
     *
     * @param  boolean $noConflict True to load jQuery in noConflict mode [optional]
     * @param  mixed  $debug    Is debugging mode on? [optional]
     *
     * @return void
     *
     * @since  3.0
     */
    public static function framework($noConflict = true, $debug = null)
    {
      JVJSLib::add('jquery');
      return;
    }
  
    /**
     * Method to load the jQuery UI JavaScript framework into the document head
     *
     * If debugging mode is on an uncompressed version of jQuery UI is included for easier debugging.
     *
     * @param  array $components The jQuery UI components to load [optional]
     * @param  mixed $debug    Is debugging mode on? [optional]
     *
     * @return void
     *
     * @since  3.0
     */
    public static function ui(array $components = array('core'), $debug = null)
    {                                            
      JVJSLib::add('jquery.ui.interactions');
      return;
    }
  }
  
  if(JFactory::getApplication()->isSite()){
  
  abstract class JHtmlBootstrap
  {
    /**
     * @var  array Array containing information for loaded files
     * @since 3.0
     */
    protected static $loaded = array();
  
    /**
     * Add javascript support for the Bootstrap affix plugin
     *
     * @param  string $selector Unique selector for the element to be affixed.
     * @param  array  $params  An array of options.
     *               Options for the affix plugin can be:
     *               - offset number|function|object Pixels to offset from screen when calculating position of scroll.
     *                                If a single number is provided, the offset will be applied in both top
     *                                and left directions. To listen for a single direction, or multiple
     *                                unique offsets, just provide an object offset: { x: 10 }.
     *                                Use a function when you need to dynamically provide an offset
     *                                (useful for some responsive designs).
     *
     * @return void
     *
     * @since  3.1
     */
    public static function affix($selector = 'affix', $params = array())
    {
      $sig = md5(serialize(array($selector, $params)));
  
      if (!isset(static::$loaded[__METHOD__][$sig]))
      {
        // Include Bootstrap framework
        static::framework();
  
        // Setup options object
        $opt['offset'] = isset($params['offset']) ? $params['offset'] : 10;
  
        $options = JHtml::getJSObject($opt);
  
        // Attach the carousel to document
        JFactory::getDocument()->addScriptDeclaration(
          "(function($){
            $('#$selector').affix($options);
            })(jQuery);"
        );
  
        // Set static array
        static::$loaded[__METHOD__][$sig] = true;
      }
  
      return;
    }
  
    /**
     * Add javascript support for Bootstrap alerts
     *
     * @param  string $selector Common class for the alerts
     *
     * @return void
     *
     * @since  3.0
     */
    public static function alert($selector = 'alert')
    {
      // Only load once
      if (isset(static::$loaded[__METHOD__][$selector]))
      {
        return;
      }
  
      // Include Bootstrap framework
      static::framework();
  
      // Attach the alerts to the document
      JFactory::getDocument()->addScriptDeclaration(
        "(function($){
          $('.$selector').alert();
          })(jQuery);"
      );
  
      static::$loaded[__METHOD__][$selector] = true;
  
      return;
    }
  
    /**
     * Add javascript support for Bootstrap buttons
     *
     * @param  string $selector Common class for the buttons
     *
     * @return void
     *
     * @since  3.1
     */
    public static function button($selector = 'button')
    {
      // Only load once
      if (isset(static::$loaded[__METHOD__][$selector]))
      {
        return;
      }
  
      // Include Bootstrap framework
      static::framework();
  
      // Attach the alerts to the document
      JFactory::getDocument()->addScriptDeclaration(
        "(function($){
          $('.$selector').button();
          })(jQuery);"
      );
  
      static::$loaded[__METHOD__][$selector] = true;
  
      return;
    }
  
    /**
     * Add javascript support for Bootstrap carousels
     *
     * @param  string $selector Common class for the carousels.
     * @param  array  $params  An array of options for the modal.
     *               Options for the modal can be:
     *               - interval number The amount of time to delay between automatically cycling an item.
     *                         If false, carousel will not automatically cycle.
     *               - pause   string Pauses the cycling of the carousel on mouseenter and resumes the cycling
     *                         of the carousel on mouseleave.
     *
     * @return void
     *
     * @since  3.0
     */
    public static function carousel($selector = 'carousel', $params = array())
    {
      $sig = md5(serialize(array($selector, $params)));
  
      if (!isset(static::$loaded[__METHOD__][$sig]))
      {
        // Include Bootstrap framework
        static::framework();
  
        // Setup options object
        $opt['interval'] = isset($params['interval']) ? (int) $params['interval'] : 5000;
        $opt['pause']  = isset($params['pause']) ? $params['pause'] : 'hover';
  
        $options = JHtml::getJSObject($opt);
  
        // Attach the carousel to document
        JFactory::getDocument()->addScriptDeclaration(
          "(function($){
            $('.$selector').carousel($options);
            })(jQuery);"
        );
  
        // Set static array
        static::$loaded[__METHOD__][$sig] = true;
      }
  
      return;
    }
  
    /**
     * Add javascript support for Bootstrap dropdowns
     *
     * @param  string $selector Common class for the dropdowns
     *
     * @return void
     *
     * @since  3.0
     */
    public static function dropdown($selector = 'dropdown-toggle')
    {
      // Only load once
      if (isset(static::$loaded[__METHOD__][$selector]))
      {
        return;
      }
  
      // Include Bootstrap framework
      static::framework();
  
      // Attach the dropdown to the document
      JFactory::getDocument()->addScriptDeclaration(
        "(function($){
          $('.$selector').dropdown();
          })(jQuery);"
      );
  
      static::$loaded[__METHOD__][$selector] = true;
  
      return;
    }
  
    /**
     * Method to load the Bootstrap JavaScript framework into the document head
     *
     * If debugging mode is on an uncompressed version of Bootstrap is included for easier debugging.
     *
     * @param  mixed $debug Is debugging mode on? [optional]
     *
     * @return void
     *
     * @since  3.0
     */
    public static function framework($debug = null)
    {
      // Only load once
      if (!empty(static::$loaded[__METHOD__]))
      {
        return;
      }
      JVJSLib::add('jquery.bootstrap');
      static::$loaded[__METHOD__] = true;
  
      return;
    }
  
    /**
     * Add javascript support for Bootstrap modals
     *
     * @param  string $selector The ID selector for the modal.
     * @param  array  $params  An array of options for the modal.
     *               Options for the modal can be:
     *               - backdrop boolean Includes a modal-backdrop element.
     *               - keyboard boolean Closes the modal when escape key is pressed.
     *               - show   boolean Shows the modal when initialized.
     *               - remote  string  An optional remote URL to load
     *
     * @return void
     *
     * @since  3.0
     */
    public static function modal($selector = 'modal', $params = array())
    {
      $sig = md5(serialize(array($selector, $params)));
  
      if (!isset(static::$loaded[__METHOD__][$sig]))
      {
        // Include Bootstrap framework
        static::framework();
  
        // Setup options object
        $opt['backdrop'] = isset($params['backdrop']) ? (boolean) $params['backdrop'] : true;
        $opt['keyboard'] = isset($params['keyboard']) ? (boolean) $params['keyboard'] : true;
        $opt['show']   = isset($params['show']) ? (boolean) $params['show'] : true;
        $opt['remote']  = isset($params['remote']) ? $params['remote'] : '';
  
        $options = JHtml::getJSObject($opt);
  
        // Attach the modal to document
        JFactory::getDocument()->addScriptDeclaration(
          "(function($){
            $('#$selector').modal($options);
            })(jQuery);"
        );
  
        // Set static array
        static::$loaded[__METHOD__][$sig] = true;
      }
  
      return;
    }
  
    /**
     * Method to render a Bootstrap modal
     *
     * @param  string $selector The ID selector for the modal.
     * @param  array  $params  An array of options for the modal.
     * @param  string $footer  Optional markup for the modal footer
     *
     * @return string HTML markup for a modal
     *
     * @since  3.0
     */
    public static function renderModal($selector = 'modal', $params = array(), $footer = '')
    {
      // Ensure the behavior is loaded
      static::modal($selector, $params);
  
      $html = "<div class=\"modal hide fade\" id=\"" . $selector . "\">\n";
      $html .= "<div class=\"modal-header\">\n";
      $html .= "<button type=\"button\" class=\"close\" data-dismiss=\"modal\">×</button>\n";
      $html .= "<h3>" . $params['title'] . "</h3>\n";
      $html .= "</div>\n";
      $html .= "<div id=\"" . $selector . "-container\">\n";
      $html .= "</div>\n";
      $html .= "</div>\n";
  
      $html .= "**********";
      $html .= "jQuery('#" . $selector . "').on('show', function () {\n";
      $html .= "document.getElementById('" . $selector . "-container').innerHTML = '<div class=\"modal-body\"><iframe class=\"iframe\" src=\""
        . $params['url'] . "\" height=\"" . $params['height'] . "\" width=\"" . $params['width'] . "\"></iframe></div>" . $footer . "';\n";
      $html .= "});\n";
      $html .= "</script>";
  
      return $html;
    }
  
    /**
     * Add javascript support for Bootstrap popovers
     *
     * Use element's Title as popover content
     *
     * @param  string $selector Selector for the popover
     * @param  array  $params  An array of options for the popover.
     *         Options for the popover can be:
     *           animation boolean     apply a css fade transition to the popover
     *           html    boolean     Insert HTML into the popover. If false, jQuery's text method will be used to insert
     *                         content into the dom.
     *           placement string|function how to position the popover - top | bottom | left | right
     *           selector  string      If a selector is provided, popover objects will be delegated to the specified targets.
     *           trigger  string      how popover is triggered - hover | focus | manual
     *           title   string|function default title value if `title` tag isn't present
     *           content  string|function default content value if `data-content` attribute isn't present
     *           delay   number|object  delay showing and hiding the popover (ms) - does not apply to manual trigger type
     *                         If a number is supplied, delay is applied to both hide/show
     *                         Object structure is: delay: { show: 500, hide: 100 }
     *           container string|boolean  Appends the popover to a specific element: { container: 'body' }
     *
     * @return void
     *
     * @since  3.0
     */
    public static function popover($selector = '.hasPopover', $params = array())
    {
      // Only load once
      if (isset(static::$loaded[__METHOD__][$selector]))
      {
        return;
      }
  
      // Include Bootstrap framework
      static::framework();
  
      $opt['animation'] = isset($params['animation']) ? $params['animation'] : null;
      $opt['html']   = isset($params['html']) ? $params['html'] : true;
      $opt['placement'] = isset($params['placement']) ? $params['placement'] : null;
      $opt['selector'] = isset($params['selector']) ? $params['selector'] : null;
      $opt['title']   = isset($params['title']) ? $params['title'] : null;
      $opt['trigger']  = isset($params['trigger']) ? $params['trigger'] : 'hover focus';
      $opt['content']  = isset($params['content']) ? $params['content'] : null;
      $opt['delay']   = isset($params['delay']) ? $params['delay'] : null;
      $opt['container'] = isset($params['container']) ? $params['container'] : 'body';
  
      $options = JHtml::getJSObject($opt);
  
      // Attach the popover to the document
      JFactory::getDocument()->addScriptDeclaration(
        "jQuery(document).ready(function()
        {
          jQuery('" . $selector . "').popover(" . $options . ");
        });"
      );
  
      static::$loaded[__METHOD__][$selector] = true;
  
      return;
    }
  
    /**
     * Add javascript support for Bootstrap ScrollSpy
     *
     * @param  string $selector The ID selector for the ScrollSpy element.
     * @param  array  $params  An array of options for the ScrollSpy.
     *               Options for the modal can be:
     *               - offset number Pixels to offset from top when calculating position of scroll.
     *
     * @return void
     *
     * @since  3.0
     */
    public static function scrollspy($selector = 'navbar', $params = array())
    {
      $sig = md5(serialize(array($selector, $params)));
  
      if (!isset(static::$loaded[__METHOD__][$sig]))
      {
        // Include Bootstrap framework
        static::framework();
  
        // Setup options object
        $opt['offset'] = isset($params['offset']) ? (int) $params['offset'] : 10;
  
        $options = JHtml::getJSObject($opt);
  
        // Attach ScrollSpy to document
        JFactory::getDocument()->addScriptDeclaration(
          "(function($){
            $('#$selector').scrollspy($options);
            })(jQuery);"
        );
  
        // Set static array
        static::$loaded[__METHOD__][$sig] = true;
      }
  
      return;
    }
  
    /**
     * Add javascript support for Bootstrap tooltips
     *
     * Add a title attribute to any element in the form
     * title="title::text"
     *
     * @param  string $selector The ID selector for the tooltip.
     * @param  array  $params  An array of options for the tooltip.
     *               Options for the tooltip can be:
     *               - animation boolean     Apply a CSS fade transition to the tooltip
     *               - html    boolean     Insert HTML into the tooltip. If false, jQuery's text method will be used to insert
     *                              content into the dom.
     *               - placement string|function How to position the tooltip - top | bottom | left | right
     *               - selector  string      If a selector is provided, tooltip objects will be delegated to the specified targets.
     *               - title   string|function Default title value if `title` tag isn't present
     *               - trigger  string      How tooltip is triggered - hover | focus | manual
     *               - delay   integer     Delay showing and hiding the tooltip (ms) - does not apply to manual trigger type
     *                              If a number is supplied, delay is applied to both hide/show
     *                              Object structure is: delay: { show: 500, hide: 100 }
     *               - container string|boolean  Appends the popover to a specific element: { container: 'body' }
     *
     * @return void
     *
     * @since  3.0
     */
    public static function tooltip($selector = '.hasTooltip', $params = array())
    {
      if (!isset(static::$loaded[__METHOD__][$selector]))
      {
        // Include Bootstrap framework
        static::framework();
  
        // Setup options object
        $opt['animation'] = isset($params['animation']) ? (boolean) $params['animation'] : null;
        $opt['html']   = isset($params['html']) ? (boolean) $params['html'] : true;
        $opt['placement'] = isset($params['placement']) ? (string) $params['placement'] : null;
        $opt['selector'] = isset($params['selector']) ? (string) $params['selector'] : null;
        $opt['title']   = isset($params['title']) ? (string) $params['title'] : null;
        $opt['trigger']  = isset($params['trigger']) ? (string) $params['trigger'] : null;
        $opt['delay']   = isset($params['delay']) ? (int) $params['delay'] : null;
        $opt['container'] = isset($params['container']) ? $params['container'] : 'body';
        $opt['template'] = isset($params['template']) ? (string) $params['template'] : null;
  
        $options = JHtml::getJSObject($opt);
  
        // Attach tooltips to document
        JFactory::getDocument()->addScriptDeclaration(
          "jQuery(document).ready(function()
          {
            jQuery('" . $selector . "').tooltip(" . $options . ");
          });"
        );
  
        // Set static array
        static::$loaded[__METHOD__][$selector] = true;
      }
  
      return;
    }
  
    /**
     * Add javascript support for Bootstrap typeahead
     *
     * @param  string $selector The selector for the typeahead element.
     * @param  array  $params  An array of options for the typeahead element.
     *               Options for the tooltip can be:
     *               - source    array, function The data source to query against. May be an array of strings or a function.
     *                               The function is passed two arguments, the query value in the input field and the
     *                               process callback. The function may be used synchronously by returning the data
     *                               source directly or asynchronously via the process callback's single argument.
     *               - items    number      The max number of items to display in the dropdown.
     *               - minLength  number      The minimum character length needed before triggering autocomplete suggestions
     *               - matcher   function     The method used to determine if a query matches an item. Accepts a single argument,
     *                               the item against which to test the query. Access the current query with this.query.
     *                               Return a boolean true if query is a match.
     *               - sorter    function     Method used to sort autocomplete results. Accepts a single argument items and has
     *                               the scope of the typeahead instance. Reference the current query with this.query.
     *               - updater   function     The method used to return selected item. Accepts a single argument, the item and
     *                               has the scope of the typeahead instance.
     *               - highlighter function     Method used to highlight autocomplete results. Accepts a single argument item and
     *                               has the scope of the typeahead instance. Should return html.
     *
     * @return void
     *
     * @since  3.0
     */
    public static function typeahead($selector = '.typeahead', $params = array())
    {
      if (!isset(static::$loaded[__METHOD__][$selector]))
      {
        // Include Bootstrap framework
        static::framework();
  
        // Setup options object
        $opt['source']   = isset($params['source']) ? $params['source'] : '[]';
        $opt['items']    = isset($params['items']) ? (int) $params['items'] : 8;
        $opt['minLength']  = isset($params['minLength']) ? (int) $params['minLength'] : 1;
        $opt['matcher']   = isset($params['matcher']) ? (string) $params['matcher'] : null;
        $opt['sorter']   = isset($params['sorter']) ? (string) $params['sorter'] : null;
        $opt['updater']   = isset($params['updater']) ? (string) $params['updater'] : null;
        $opt['highlighter'] = isset($params['highlighter']) ? (int) $params['highlighter'] : null;
  
        $options = JHtml::getJSObject($opt);
  
        // Attach tooltips to document
        JFactory::getDocument()->addScriptDeclaration(
          "jQuery(document).ready(function()
          {
            jQuery('" . $selector . "').typeahead(" . $options . ");
          });"
        );
  
        // Set static array
        static::$loaded[__METHOD__][$selector] = true;
      }
  
      return;
    }
  
    /**
     * Add javascript support for Bootstrap accordians and insert the accordian
     *
     * @param  string $selector The ID selector for the tooltip.
     * @param  array  $params  An array of options for the tooltip.
     *               Options for the tooltip can be:
     *               - parent selector If selector then all collapsible elements under the specified parent will be closed when this
     *                         collapsible item is shown. (similar to traditional accordion behavior)
     *               - toggle boolean  Toggles the collapsible element on invocation
     *               - active string  Sets the active slide during load
     *
     * @return string HTML for the accordian
     *
     * @since  3.0
     */
    public static function startAccordion($selector = 'myAccordian', $params = array())
    {
      $sig = md5(serialize(array($selector, $params)));
  
      if (!isset(static::$loaded[__METHOD__][$sig]))
      {
        // Include Bootstrap framework
        static::framework();
  
        // Setup options object
        $opt['parent'] = isset($params['parent']) ? (boolean) $params['parent'] : false;
        $opt['toggle'] = isset($params['toggle']) ? (boolean) $params['toggle'] : true;
        $opt['active'] = isset($params['active']) ? (string) $params['active'] : '';
  
        $options = JHtml::getJSObject($opt);
  
        // Attach accordion to document
        JFactory::getDocument()->addScriptDeclaration(
          "(function($){
            $('#$selector').collapse($options);
          })(jQuery);"
        );
  
        // Set static array
        static::$loaded[__METHOD__][$sig] = true;
        static::$loaded[__METHOD__]['active'] = $opt['active'];
      }
  
      return '<div id="' . $selector . '" class="accordion">';
    }
  
    /**
     * Close the current accordion
     *
     * @return string HTML to close the accordian
     *
     * @since  3.0
     */
    public static function endAccordion()
    {
      return '</div>';
    }
  
    /**
     * Begins the display of a new accordion slide.
     *
     * @param  string $selector Identifier of the accordion group.
     * @param  string $text   Text to display.
     * @param  string $id    Identifier of the slide.
     * @param  string $class   Class of the accordion group.
     *
     * @return string HTML to add the slide
     *
     * @since  3.0
     */
    public static function addSlide($selector, $text, $id, $class = '')
    {
      $in = (static::$loaded['JHtmlBootstrap::startAccordion']['active'] == $id) ? ' in' : '';
      $class = (!empty($class)) ? ' ' . $class : '';
  
      $html = '<div class="accordion-group' . $class . '">'
        . '<div class="accordion-heading">'
        . '<strong><a href="#' . $id . '" data-parent="#' . $selector . '" data-toggle="collapse" class="accordion-toggle">'
        . $text
        . '</a></strong>'
        . '</div>'
        . '<div class="accordion-body collapse' . $in . '" id="' . $id . '">'
        . '<div class="accordion-inner">';
  
      return $html;
    }
  
    /**
     * Close the current slide
     *
     * @return string HTML to close the slide
     *
     * @since  3.0
     */
    public static function endSlide()
    {
      return '</div></div></div>';
    }
  
    /**
     * Creates a tab pane
     *
     * @param  string $selector The pane identifier.
     * @param  array  $params  The parameters for the pane
     *
     * @return string
     *
     * @since  3.1
     */
    public static function startTabSet($selector = 'myTab', $params = array())
    {
      $sig = md5(serialize(array($selector, $params)));
  
      if (!isset(static::$loaded[__METHOD__][$sig]))
      {
        // Include Bootstrap framework
        static::framework();
  
        // Setup options object
        $opt['active'] = (isset($params['active']) && ($params['active'])) ? (string) $params['active'] : '';
  
        // Attach tabs to document
        JFactory::getDocument()
          ->addScriptDeclaration(JLayoutHelper::render('libraries.cms.html.bootstrap.starttabsetscript', array('selector' => $selector)));
  
        // Set static array
        static::$loaded[__METHOD__][$sig] = true;
        static::$loaded[__METHOD__][$selector]['active'] = $opt['active'];
      }
  
      $html = JLayoutHelper::render('libraries.cms.html.bootstrap.starttabset', array('selector' => $selector));
  
      return $html;
    }
  
    /**
     * Close the current tab pane
     *
     * @return string HTML to close the pane
     *
     * @since  3.1
     */
    public static function endTabSet()
    {
      $html = JLayoutHelper::render('libraries.cms.html.bootstrap.endtabset');
  
      return $html;
    }
  
    /**
     * Begins the display of a new tab content panel.
     *
     * @param  string $selector Identifier of the panel.
     * @param  string $id    The ID of the div element
     * @param  string $title   The title text for the new UL tab
     *
     * @return string HTML to start a new panel
     *
     * @since  3.1
     */
    public static function addTab($selector, $id, $title)
    {
      static $tabScriptLayout = null;
      static $tabLayout = null;
  
      $tabScriptLayout = is_null($tabScriptLayout) ? new JLayoutFile('libraries.cms.html.bootstrap.addtabscript') : $tabScriptLayout;
      $tabLayout = is_null($tabLayout) ? new JLayoutFile('libraries.cms.html.bootstrap.addtab') : $tabLayout;
  
      $active = (static::$loaded['JHtmlBootstrap::startTabSet'][$selector]['active'] == $id) ? ' active' : '';
  
      // Inject tab into UL
      JFactory::getDocument()
      ->addScriptDeclaration($tabScriptLayout->render(array('selector' => $selector,'id' => $id, 'active' => $active, 'title' => $title)));
  
      $html = $tabLayout->render(array('id' => $id, 'active' => $active));
  
      return $html;
    }
  
    /**
     * Close the current tab content panel
     *
     * @return string HTML to close the pane
     *
     * @since  3.1
     */
    public static function endTab()
    {
      $html = JLayoutHelper::render('libraries.cms.html.bootstrap.endtab');
  
      return $html;
    }
  
    /**
     * Creates a tab pane
     *
     * @param  string $selector The pane identifier.
     * @param  array  $params  The parameters for the pane
     *
     * @return string
     *
     * @since  3.0
     * @deprecated 4.0  Use JHtml::_('bootstrap.startTabSet') instead.
     */
    public static function startPane($selector = 'myTab', $params = array())
    {
      $sig = md5(serialize(array($selector, $params)));
  
      if (!isset(static::$loaded['JHtmlBootstrap::startTabSet'][$sig]))
      {
        // Include Bootstrap framework
        static::framework();
  
        // Setup options object
        $opt['active'] = isset($params['active']) ? (string) $params['active'] : '';
  
        // Attach tooltips to document
        JFactory::getDocument()->addScriptDeclaration(
          "(function($){
            $('#$selector a').click(function (e) {
              e.preventDefault();
              $(this).tab('show');
            });
          })(jQuery);"
        );
  
        // Set static array
        static::$loaded['JHtmlBootstrap::startTabSet'][$sig] = true;
        static::$loaded['JHtmlBootstrap::startTabSet'][$selector]['active'] = $opt['active'];
      }
  
      return '<div class="tab-content" id="' . $selector . 'Content">';
    }
  
    /**
     * Close the current tab pane
     *
     * @return string HTML to close the pane
     *
     * @since  3.0
     * @deprecated 4.0  Use JHtml::_('bootstrap.endTabSet') instead.
     */
    public static function endPane()
    {
      return '</div>';
    }
  
    /**
     * Begins the display of a new tab content panel.
     *
     * @param  string $selector Identifier of the panel.
     * @param  string $id    The ID of the div element
     *
     * @return string HTML to start a new panel
     *
     * @since  3.0
     * @deprecated 4.0 Use JHtml::_('bootstrap.addTab') instead.
     */
    public static function addPanel($selector, $id)
    {
      $active = (static::$loaded['JHtmlBootstrap::startTabSet'][$selector]['active'] == $id) ? ' active' : '';
  
      return '<div id="' . $id . '" class="tab-pane' . $active . '">';
    }
  
    /**
     * Close the current tab content panel
     *
     * @return string HTML to close the pane
     *
     * @since  3.0
     * @deprecated 4.0 Use JHtml::_('bootstrap.endTab') instead.
     */
    public static function endPanel()
    {
      return '</div>';
    }
  
    /**
     * Loads CSS files needed by Bootstrap
     *
     * @param  boolean $includeMainCss If true, main bootstrap.css files are loaded
     * @param  string  $direction    rtl or ltr direction. If empty, ltr is assumed
     * @param  array  $attribs     Optional array of attributes to be passed to JHtml::_('stylesheet')
     *
     * @return void
     *
     * @since  3.0
     */
    public static function loadCss($includeMainCss = true, $direction = 'ltr', $attribs = array())
    {
      // Load Bootstrap main CSS
      $document = JFactory::getDocument();
      if($direction === 'ltr'){
        $document->addStyleSheet(JUri::root(true) .'/plugins/system/jvlibs/javascripts/jquery/bootstrap/css/bootstrap.min.css');
      }else{
        $document->addStyleSheet(JUri::root(true) .'/plugins/system/jvlibs/javascripts/jquery/bootstrap/css/bootstrap-rtl.min.css');
      }
        
      if ($includeMainCss)
      {
        $document->addStyleSheet(JUri::root(true) .'/plugins/system/jvlibs/javascripts/jquery/bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css');
      }
    }
  }
  }
  ?>
  Prosze. Z całego JV (dostarczone od aktualnego develoepra szablonu) będę rezygnować, bo przechodzę na nasze Joomla-Monster. Będę wywalać wszystkie zbędne elementy na lokalu i testować.

 9. #28
  Wyjadacz
  Dołączył
  11-08-2006
  Wpisy
  780
  Punkty
  78

  Domyślny

  Możesz tymczasowo spróbować usunąć całą abstract class JHtmlJquery czyli lionie od 77 do 120 z tego pliku.

 10. #29

  Domyślny

  Cześć,
  Usunąłem kod który podałeś, i Konfiguracja Globalna ruszyła.
  Moduły nada nie działały.

  Przed chwilą wziąłem się za porządki, i cały JV Framework wywaliłem / usunąłem, i moduły też ruszyły.
  Więc wina leżała po stronie templatki i jej frameworka.
  Dokładnie co - niestety nie powiem, ale zakładam nieaktualne skrypty JS w szablonie.

  Obecnie przechodzę na nowy szablon i nowy framework, i na razie w zapleczu wszystko działa.

  Dziękuję za poświęcony czas.

  Pozdrawiam
  Wojtek

Strona 3 z 3 PierwszyPierwszy 123

Podobne tematy

 1. Fatal error: Call to undefined method stdClass::onDisplay()
  przez pruzik na forum Joomla 1.5 BŁĘDY
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post/autor: 06-10-2010, 15:12
 2. Fatal error: Call to undefined method
  przez nym na forum Joomla 1.5 BŁĘDY
  Odpowiedzi: 8
  Ostatni post/autor: 23-06-2010, 22:13
 3. Fatal error: Call to undefined method: stdClass->onauthenticate
  przez kondzio2003 na forum Instalacja, aktualizacja, migracje
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post/autor: 21-01-2009, 15:39
 4. Call to undefined method
  przez Replay24 na forum Administracja składnikami
  Odpowiedzi: 0
  Ostatni post/autor: 12-01-2008, 17:28

Reguły pisania

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz dodawać wypowiedzi
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz poprawiać swoich postów
 •