Jak zreplikować?

1. Utworzyć nową grupę pól dodatkowych dla artykułów Joomla!
2. Utworzyć pole dodatkowe - typ data
3. Ustawić pole "Pokaż czas" na NIE
4. Przypisać do grupy pól utworzonej w kroku 1
5. Utworzyć nowy artykuł wykorzystujący to pole
6. Zapisać artykuł

Rezultat:

Artykuł zapisano ale dla wartości w polu daty nie - komunikat: Nieprawidłowe wypełnione pole: <nazwa pola>.
http://prntscr.com/haris2

Oczekiwany rezultat:

Artykuł zapisany, wartości w polu data zapisane bez błędu.

Rozwiązanie:

Stała językowa dla polskiego (zaplecze) DATE_FORMAT_FILTER_DATE = d-m-y
Zmienić wartość stałej na "Y-m-d"
Czyli:
DATE_FORMAT_FILTER_DATE = Y-m-d

http://prntscr.com/harkds

Czy można wnieść tą poprawkę w nowej wersji pliku językowego?