Witam
jak osiągnąć efekt poniżej
$currentMenuName = JSite::getMenu()->getActive()->name;
tylko pod wersjami 2.5 i 3