Pozycje menu: Dostosuj

Typ pozycji : Artykuły archiwalne
Zakładka; Opcje
Pozycja: Wprowadzenie

W dymku pomocy jest: Jeżeli ustawione na Pokaż, tekst wprowadzający artykułu będzie pokazany kiedy wyświetlisz cały artykuł. Jeśli ustawione na Ukryj tylko część artykułu umieszczona po "Czytaj więcej" będzie widoczna.

Podpowiedź w dymku jest nieprawdziwa ;) Dla tego ustawienia w tym miejscu powinno być:

"Jeśli wybrano opcję Pokaż, tekst wprowadzający tego artykułu zostanie wyświetlony na liście artykułów zarchiwizowanych. Jeśli ustawione na Ukryj żaden tekst artykułu nie zostanie wyświetlony."