Mam go utworzyć w katalogu

templates\jm-services\css

o później włączyc analizę języka w celu sprawdzenia czy nowy css jest wczytywany?